f
title
แขวงทางหลวงนนทบุรี
Nonthaburi Highways District
กรมทางหลวง เร่งบูรณะปรับปรุงทางม้าลายบนทางหลวงทั่วประเทศกว่า 1,700 แห่ง คาดแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2565
ลงวันที่ 04/03/2565
กรมทางหลวง เร่งบูรณะปรับปรุงทางม้าลายบนทางหลวงทั่วประเทศกว่า 1,700 แห่ง คาดแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2565
นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่า ตามที่นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้สั่งการให้กรมทางหลวงปรับปรุงทางม้าลายทั่วประเทศให้มีสภาพพร้อมใช้งาน นั้น ขณะนี้กรมทางหลวง ได้สั่งการให้สำนักงานทางหลวง และแขวงทางหลวงทั่วประเทศ ดำเนินการตรวจสอบและปรับปรุงทางม้าลายในพื้นที่รับผิดชอบ เช่น ตำแหน่งที่ตั้งไม่ถูกต้องและปลอดภัยตามหลักวิศวกรรม การมองเห็นในบริเวณทางข้ามไม่ชัดเจนมีสิ่ง บดบังสายตา ป้ายและเครื่องหมายจราจรในบริเวณทางข้ามไม่ครบถ้วนตามมาตรฐานและสภาพไม่สะอาดเรียบร้อยพร้อมใช้งาน เป็นต้น โดยจะทำการบูรณะปรับปรุงป้ายและเส้นให้ทางม้าลายมีความชัดเจน เพื่อเพิ่มความปลอดภัยลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุต่างๆให้กับผู้ใช้ทางม้าลายและผู้ขับขี่ยิ่งขึ้น
สำหรับทางม้าลายในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงมีทั้งสิ้นจำนวน 5,176 แห่ง (แบ่งตามสำนักงานทางหลวง) ดังนี้ สทล.1 (เชียงใหม่) 479 แห่ง , สทล.2 (แพร่) 371 แห่ง , สทล.3 (สกลนคร) 265 แห่ง , สทล.4 (ตาก) , สทล.5 (พิษณุโลก) 191 แห่ง , สทล.6 (เพชรบูรณ์) 220 แห่ง , สทล.7 (ขอนแก่น) 250 แห่ง , สทล.8 (มหาสารคาม) 256 แห่ง , สทล.9 (อุบลราชธานี) 385 แห่ง , สทล.10 (นครราชสีมา) 260 แห่ง , สทล.11 (ลพบุรี) 280 แห่ง , สทล.12 (สุพรรณบุรี) 371 แห่ง , สทล.13 (กรุงเทพ) 504 แห่ง , สทล.14 (ชลบุรี) 135 แห่ง , สทล.15 (ประจวบคีรีขันธ์) 310 แห่ง , สทล.16 (นครศรีธรรมราช) 247 แห่ง , สทล.17 (กระบี่) 204 แห่ง และสทล.18 (สงขลา) 267 แห่ง ซึ่งอยู่ระหว่างปรับปรุงทั้งสิ้น 1,791 แห่ง คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2565
ทั้งนี้ กรมทางหลวงขอความร่วมมือผู้ขับขี่ชะลอความเร็วและเตรียมหยุดรถให้คนเดินข้ามบริเวณทางม้าลาย เพื่อความปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้

'