f
title
แขวงทางหลวงนนทบุรี
Nonthaburi Highways District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้ออะไหล่รถหมายเลข 23-6515-22-3 จำนวน 3 รายการ เป็นจำนวนเงิน 7,800 บาท 03/04/2567 418/งท/30/67/54 แขวงทางหลวงนนทบุรี
2 จ้างเหมาซ่อมงานอุบัติเหตุ ในทางหลวงหมายเลข 302 05/04/2567 418/-/67/172 แขวงทางหลวงนนทบุรี
3 ซื้อไส้กรองชนิดต่างๆ จำนวน 3 รายการ เป็นจำนวนเงิน 1,820 บาท 21/03/2567 418/งท/30/67/53 แขวงทางหลวงนนทบุรี
4 ซื้อแบตเตอรี่ ขนาด 12V 75AH จำนวน 2 ลูกฯละ 3,200 บาท 19/03/2567 418/งท/30/67/47 แขวงทางหลวงนนทบุรี
5 ซื้อไฟไซเรน LED 12V 4 ช่อง จำนวน 1 ชุดฯละ 4,200 บาท 19/03/2567 418/งท/30/67/48 แขวงทางหลวงนนทบุรี
6 ซื้อสายพานไดชาร์ท จำนวน 1 เส้นฯละ 700 บาท 21/03/2567 418/งท/30/67/51 แขวงทางหลวงนนทบุรี
7 ซื้อไส้กรองชนิดต่างๆ จำนวน 3 รายการ เป็นจำนวนเงิน 7,875 บาท 20/03/2567 418/งท/30/67/50 แขวงทางหลวงนนทบุรี
8 ซื้อไส้กรองชนิดต่างๆ จำนวน 3 รายการ เป็นจำนวนเงิน 2,960 บาท 21/03/2567 418/งท/30/67/52 แขวงทางหลวงนนทบุรี
9 ซื้อแบตเตอรี่ ขนาด 12V 75AH จำนวน 1 ลูกฯละ 3,600 บาท 20/03/2567 418/งท/30/67/49 แขวงทางหลวงนนทบุรี
10 ซื้อประตูน้ำพร้อมสิ่งประกอบ 12/03/2567 418/60/67/163 แขวงทางหลวงนนทบุรี
11 ซื้อน้ำมันเบนซิน 27/03/2567 418/35/67/171 แขวงทางหลวงนนทบุรี
12 ซื้อน้ำมันดีเซล 26/03/2567 418/35/67/170 แขวงทางหลวงนนทบุรี
13 ซื้ออะไหล่เครื่องตัดหญ้า จำนวน 4 รายการ เป็นจำนวนเงิน 7,400 บาท 04/03/2567 418/งท/30/67/42 แขวงทางหลวงนนทบุรี
14 ซื้อน้ำมันหล่อลื่น API CI-4 15W-40 จำนวน 200 ลิตรฯละ 94 บาท 04/03/2567 418/งท/35/67/40 แขวงทางหลวงนนทบุรี
15 ซื้ออะไหล่ของเครื่องตัดหญ้า จำนวน 3 รายการ เป็นจำนวนเงิน 6,400 บาท 04/03/2567 418/งท/30/67/41 แขวงทางหลวงนนทบุรี
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,345 รายการ