f
title
แขวงทางหลวงนนทบุรี
Nonthaburi Highways District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 ซื้อแบตเตอรี่ขนาด 12V 75H จำนวน 2 ลูกฯละ 3,200 บาท 25/01/2567 418/งท/30/67/26 แขวงทางหลวงนนทบุรี
17 จ้างเหมาซ่อมเครื่องพิมพ์ จำนวน 2 เครื่อง 13/02/2567 418/-/67/144 แขวงทางหลวงนนทบุรี
18 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 8 รายการ 12/02/2567 418/45/67/143 แขวงทางหลวงนนทบุรี
19 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 1 รายการ 08/02/2567 418/85/67/137 แขวงทางหลวงนนทบุรี
20 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 09/02/2567 418/60/67/140 แขวงทางหลวงนนทบุรี
21 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 09/02/2567 418/60/67/141 แขวงทางหลวงนนทบุรี
22 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 09/02/2567 418/45/67/142 แขวงทางหลวงนนทบุรี
23 ซื้อหลักล้มลุก (พร้อมติดตั้ง) 09/02/2567 418/60/67/139 แขวงทางหลวงนนทบุรี
24 จ้างเหมางานตัดหญ้า ในทางหลวงหมายเลข 9,3215,306,340,345 05/02/2567 418/-/67/136 แขวงทางหลวงนนทบุรี
25 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 01/02/2567 418/60/67/133 แขวงทางหลวงนนทบุรี
26 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 02/02/2567 418/60/67/134 แขวงทางหลวงนนทบุรี
27 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 02/02/2567 418/60/67/135 แขวงทางหลวงนนทบุรี
28 ซื้อน้ำมันเบนซิน จำนวน 800 ลิตร 29/01/2567 418/35/67/128 แขวงทางหลวงนนทบุรี
29 จ้างเหมางานซ่อมทางเท้า ทางเชื่อม เกาะแบ่งถนน และทางจักรยาน (รหัสงาน 21201) ในทางหลวงหมายเลข 345 ตอนควบคุม 0100 ตอน บางบัวทอง-บางคูวัด ระหว่างกม.1+320-กม.3+370 (ด้านขวาทางเป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 22/01/2567 418/-/67/120 แขวงทางหลวงนนทบุรี
30 ซื้อโคมไฟถนน จำนวน 71 โคม 31/01/2567 418/45/67/130 แขวงทางหลวงนนทบุรี
แสดง 16 ถึง 30 จาก 1,294 รายการ