f
title
แขวงทางหลวงนนทบุรี
Nonthaburi Highways District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร (รหัสงาน 31430) บนทางหลวงหมายเลข 346 ตอนควบคุม 0202 ตอน ต่างระดับลาดหลุมแก้ว - บางเลน ตอน 3 ที่ กม.35+930 (แยกไทรน้อย) ปริมาณงาน 1 แห่ง 14/04/2563 นบ.20/2563 แขวงทางหลวงนนทบุรี
17 งานไฟฟ้าแสงสว่าง (รหัสงาน 31410) บนทางหลวงหมายเลข 340 ตอนควบคุม 0100 ตอนบางบัวทอง - ลาดบัวหลวง ตอน 2 ระหว่าง กม.19+700 - กม.20+400 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 40 ต้น) 23/04/2563 นบ.21/2563 แขวงทางหลวงนนทบุรี
18 งานเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต (รหัสงาน 22400) บนทางหลวงหมายเลข 301 ตอนควบคุม 0100 ตอน คลองบางเขน - ติวานนท์ ระหว่าง กม.3+378 - กม.5+119 ปริมาณงาน 10,765 เมตร 23/04/2563 นบ.18/2563 แขวงทางหลวงนนทบุรี
19 งานป้ายจราจร (รหัสงาน 31200) บนทางหลวงหมายเลข 340 ตอนควบคุม 0100 ตอน บางบัวทอง - ลาดบัวหลวง ตอน 1 ระหว่าง กม.1+000 - กม.13+000 และกม.18+000 - กม.28+000ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 167 ตร.ม.) 27/04/2563 นบ.30/2563 แขวงทางหลวงนนทบุรี
20 งานเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต (รหัสงาน 22400) ในทางหลวงหมายเลข 3901 ตอนควบคุม 0201 ตอน คลองมหาสวัสดิ์ - คลองบางไผ่ ระหว่าง กม.37+787 - กม.41+300 ปริมาณงาน 16,630 เมตร 23/04/2563 สัญญานบ.19/2563 แขวงทางหลวงนนทบุรี
21 งานราวกันอันตราย (รหัสงาน 31500) บนทางหลวงหมายเลข 302 ตอนควบคุม 0201 ตอน แยกพงษ์เพชร - สะพานพระนั่งเกล้า ตอน 2 ระหว่าง กม.11+130 – กม.11+238 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 108 เมตร) 23/04/2563 สัญญานบ.12/2563 แขวงทางหลวงนนทบุรี
22 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง (รหัสงาน 31100) ในทางหลวงหมายเลข 3902 ตอนควบคุม 0201 , 0202 ตอน คลองมหาสวัสดิ์ - คลองบางไผ่ - คลองบางหลวง ระหว่าง กม.31+872 - กม.44+550 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 5,695 ตร.ม.) 29/04/2563 สัญญานบ.13/2563 แขวงทางหลวงนนทบุรี
23 งานสะพานลอยคนเดินข้ามหรือทางลอด (รหัสงาน 21324) ในทางหลวงหมายเลข 9 ตอนคลองมหาสวัสดิ์ - คลองบางไผ่ ที่ กม.36+964 (หน้าโรงพยาบาลบางใหญ่) ปริมาณงาน 1 แห่ง 03/09/2563 สัญญานบ.51/2563 แขวงทางหลวงนนทบุรี
24 งานสะพาน (รหัสงาน 21321) ในทางหลวงหมายเลข 3901 ตอนควบคุม 0202 ตอน คลองบางไผ่ – คลองบางหลวง ที่ กม.47+250 (สะพานข้ามคลองลำรี) ปริมาณงาน 1 แห่ง 03/09/2563 สัญญานบ.52/2563 แขวงทางหลวงนนทบุรี
25 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง (รหัสงาน 31100) บนทางหลวงหมายเลข 3901 ตอนควบคุม 0201 ตอนคลองมหาสวัสดิ์ - คลองบางไผ่ ระหว่างกม.31+872 - กม.40+577 และบนทางหลวงหมายเลข 3901 ตอนควบคุม 0202 ตอนคลองบางไผ่ - คลองบางหลวง ระหว่างกม.43+031 - กม.44+450 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 4,695 ตร.ม.) 14/04/2563 นบ.8/2563 แขวงทางหลวงนนทบุรี
26 งานเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต (รหัสงาน 22400) ในทางหลวงหมายเลข 306 ตอนควบคุม 0101 ตอนพระราม 7 - แคราย ตอน 1 ระหว่างกม.1+490 - กม.3+934 ปริมาณงาน 24,660 เมตร 21/04/2563 นบ.9/2563 แขวงทางหลวงนนทบุรี
27 งานราวกันอันตราย (รหัสงาน 31500) บนทางหลวงหมายเลข 340 ตอนควบคุม 0100 ตอน บางบัวทอง – ลาดบัวหลวง ตอน 5 ระหว่าง กม.18+124 - กม.19+480 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1,356 ตร.ม.) 23/04/2563 สัญญานบ.29/2563 แขวงทางหลวงนนทบุรี
28 งานกิจกรรมก่อสร้างบูรณะปรับปรุงสะพานและท่ออุโมงค์ คสล. (รหัสงาน 11400) ในทางหลวงหมายเลข 346 ตอนควบคุม 0201 ตอน ต่างระดับลาดหลุมแก้ว - แยกนพวงศ์ ระหว่าง กม.24+000 - กม.24+920 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง 09/04/2563 สัญญานบ.4/2563 แขวงทางหลวงนนทบุรี
29 งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 340 ตอนควบคุม 0100 ตอน บางบัวทอง - ลาดบัวหลวง ตอน 3 ระหว่างกม.21+667 - กม.22+300 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 36 ต้น) 22/04/2563 นบ.15/2563 แขวงทางหลวงนนทบุรี
30 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข 302 ตอนควบคุม 0201 , 0202 ตอน แยกพงษ์เพชร - สะพานพระนั่งเกล้า - ต่างระดับบางใหญ่ ระหว่างกม.9+600 - กม.14+800 (ทางคู่ขนานด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 3,105 ตร.ม.) 07/04/2563 สัญญานบ.7/2563 แขวงทางหลวงนนทบุรี
แสดง 16 ถึง 30 จาก 38 รายการ