f
title
แขวงทางหลวงนนทบุรี
Nonthaburi Highways District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
46 ซื้อประตูน้ำพร้อมสิ่งประกอบ 12/03/2567 418/60/67/163 แขวงทางหลวงนนทบุรี
47 ซื้อน้ำมันเบนซิน 27/03/2567 418/35/67/171 แขวงทางหลวงนนทบุรี
48 ซื้อน้ำมันดีเซล 26/03/2567 418/35/67/170 แขวงทางหลวงนนทบุรี
49 ซื้ออะไหล่เครื่องตัดหญ้า จำนวน 4 รายการ เป็นจำนวนเงิน 7,400 บาท 04/03/2567 418/งท/30/67/42 แขวงทางหลวงนนทบุรี
50 ซื้อน้ำมันหล่อลื่น API CI-4 15W-40 จำนวน 200 ลิตรฯละ 94 บาท 04/03/2567 418/งท/35/67/40 แขวงทางหลวงนนทบุรี
51 ซื้ออะไหล่ของเครื่องตัดหญ้า จำนวน 3 รายการ เป็นจำนวนเงิน 6,400 บาท 04/03/2567 418/งท/30/67/41 แขวงทางหลวงนนทบุรี
52 ซื้อไส้กรองชนิดต่างๆ จำนวน 3 รายการ เป็นจำนวนเงิน 1,480 บาท 04/03/2567 418/งท/30/67/43 แขวงทางหลวงนนทบุรี
53 ซื้อไส้กรองชนิดต่างๆ จำนวน 3 รายการ เป็นจำนวนเงิน 2,325 บาท 04/03/2567 418/งท/30/67/44 แขวงทางหลวงนนทบุรี
54 ซื้อเสื้อกรองโซล่า จำนวน 1 ชุดฯละ 5,000 บาท 04/03/2567 418/งท/30/67/45 แขวงทางหลวงนนทบุรี
55 จ้างซ่อมเปลี่ยนชุดคลัทช์ รถหมายเลข 44-9344-14-3 จำนวน 1 04/03/2567 418/งท/-/67/46 แขวงทางหลวงนนทบุรี
56 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 19/03/2567 418/60/67/168 แขวงทางหลวงนนทบุรี
57 จ้างเหมาซ่อมงานอุบัติเหตุ ในทางหลวงหมายเลข 340 14/03/2567 418/-/67/165 แขวงทางหลวงนนทบุรี
58 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ 15/03/2567 418/45/67/167 แขวงทางหลวงนนทบุรี
59 ซื้อหลักล้มลุก(พร้อมติดตั้ง) 14/03/2567 418/60/67/166 แขวงทางหลวงนนทบุรี
60 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 13/03/2567 418/60/67/164 แขวงทางหลวงนนทบุรี
แสดง 46 ถึง 60 จาก 1,381 รายการ