f
title
แขวงทางหลวงนนทบุรี
Nonthaburi Highways District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
61 ซื้ออะไหล่รถหมายเลข 23-6515-22-3 จำนวน 3 รายการ เป็นจำนวนเงิน 7,800 บาท 03/04/2567 418/งท/30/67/54 แขวงทางหลวงนนทบุรี
62 จ้างเหมาซ่อมงานอุบัติเหตุ ในทางหลวงหมายเลข 302 05/04/2567 418/-/67/172 แขวงทางหลวงนนทบุรี
63 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 9 ตอน คลองบางไผ่ - คลองบางหลวง ตอน 3 ระหว่างกม.48+735 - กม.50+100 ปริมาณงาน 1 แห่ง 01/05/2567 นบ./eb/9/2567 แขวงทางหลวงนนทบุรี
64 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานซ่อมไฟสัญญาณจราจร ระบบกำหนดเวลาคงที่หรือระบบตามปริมาณจราจร บนทางหลวงหมายเลข 306 ตอน พระราม 7 - แคราย ตอน 3 ที่กม.3+000 (แยกศรีพรสวรรค์) ปริมาณงาน 1 แห่ง 26/04/2567 นบ/eb/4/2567 แขวงทางหลวงนนทบุรี
65 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางกลวง กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 9 ตอนคลองมหาสวัสดิ์ - คลองบางไผ่ ตอน 2 ระหว่างกม.33+967- กม.35+030 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 26/04/2567 นบ./eb/6/2567 แขวงทางหลวงนนทบุรี
66 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 340 ตอนบางบัวทอง - ลาดบัวหลวง ตอน 1 ระหว่างกม.13+900 - กม.15+970 (ด้านซ้ายทาง) (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 26/04/2567 นบ./eb/7/2567 แขวงทางหลวงนนทบุรี
67 ก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 340 ตอนบางบัวทอง - ลาดบัวหลวง ตอน 2 ระหว่างกม.13+420 - กม.15+811 (ด้านขวาทาง) (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 26/04/2567 นบ./eb/8/2567 แขวงทางหลวงนนทบุรี
68 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31434 จ้างเหมาทำงานซ่อมไฟสัญญาณจราจร ระบบกำหนดเวลาคงที่ หรือระบบตามปริมาณจราจร บนทางหลวงหมายเลข 306 ตอนควบคุม 0102 ตอน แคราย – คลองบ้านใหม่ ตอน 3 ที่กม.19+150 (แยกสวนสมเด็จ) 26/04/2567 นบ/eb/5/2567 แขวงทางหลวงนนทบุรี
69 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 340 ตอนบางบัวทอง - ลาดบัวหลวง ตอน 3 ระหว่างกม.16+111 - กม.22+130 (ด้านซ้ายทาง) (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 25/04/2567 นบ./eb/2/2567 แขวงทางหลวงนนทบุรี
70 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 340 ตอนบางบัวทอง - ลาดบัวหลวง ตอน 4 ระหว่างกม.19+600 - กม.22+445 (ด้านขวาทาง) (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 25/04/2567 นบ/eb/1/2567 แขวงทางหลวงนนทบุรี
71 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31432 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง เสาสูง บนทางหลวงหมายเลข 9 ตอนควบคุม 0201 ตอน คลองมหาสวัสดิ์ - คลองบางไผ่ ตอน 3 ระหว่าง กม.32+300 – กม.36+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง 25/04/2567 นบ./eb/3/2567 แขวงทางหลวงนนทบุรี
72 ซื้อไส้กรองชนิดต่างๆ จำนวน 3 รายการ เป็นจำนวนเงิน 1,820 บาท 21/03/2567 418/งท/30/67/53 แขวงทางหลวงนนทบุรี
73 ซื้อแบตเตอรี่ ขนาด 12V 75AH จำนวน 2 ลูกฯละ 3,200 บาท 19/03/2567 418/งท/30/67/47 แขวงทางหลวงนนทบุรี
74 ซื้อไฟไซเรน LED 12V 4 ช่อง จำนวน 1 ชุดฯละ 4,200 บาท 19/03/2567 418/งท/30/67/48 แขวงทางหลวงนนทบุรี
75 ซื้อสายพานไดชาร์ท จำนวน 1 เส้นฯละ 700 บาท 21/03/2567 418/งท/30/67/51 แขวงทางหลวงนนทบุรี
แสดง 61 ถึง 75 จาก 1,414 รายการ