f
title
แขวงทางหลวงนนทบุรี
Nonthaburi Highways District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
76 ซื้อไส้กรองชนิดต่างๆ จำนวน 3 รายการ 14/02/2567 418/งท/30/67/31 แขวงทางหลวงนนทบุรี
77 ซื้อยางรถยนต์ จำนวน 4 เส้นฯละ 4,200 บาท 14/02/2567 418/งท/30/67/32 แขวงทางหลวงนนทบุรี
78 ซื้ออะไหล่ของเครื่องตัดหญ้า จำนวน 3 รายการ เป็นจำนวนเงิน 9,000 บาท 20/02/2567 418/งท/30/67/34 แขวงทางหลวงนนทบุรี
79 ซื้ออะไหล่ของเครื่องตัดหญ้า จำนวน 2 รายการ เป็นจำนวนเงิน 4,700 บาท 20/02/2567 418/งท/30/67/35 แขวงทางหลวงนนทบุรี
80 ซื้ออะไหล่ของเครื่องตัดหญ้า จำนวน 2 รายการ เป็นจำนวนเงิน 5,100 บาท 20/02/2567 418/งท/30/67/36 แขวงทางหลวงนนทบุรี
81 ซื้อไส้กรองชนิดต่างๆจำนวน 3 รายการ 20/02/2567 418/งท/30/67/37 แขวงทางหลวงนนทบุรี
82 ซื้อมือจับประตูข้างซ้าย จำนวน 1 ชุดฯละ 1,200 บาท 20/02/2567 418/งท/30/67/39 แขวงทางหลวงนนทบุรี
83 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 06/03/2567 418/60/67/159 แขวงทางหลวงนนทบุรี
84 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 01/03/2567 418/60/67/156 แขวงทางหลวงนนทบุรี
85 จ้างเหมางานทำความสะอาด (รหัสงาน 21570) ในทางหลวงหมายเลข 3901,3902 ตอนควบคุม 0201 ตอน คลองมหาสวัสดิ์-คลองบางไผ่ ระหว่างกม.32+300-กม.39+000 และ ระหว่างกม.41+000-กม.42+130 (เป็นช่วงๆ) 29/02/2567 418/-/67/155 แขวงทางหลวงนนทบุรี
86 จ้างเหมางานบำรุงรักษา ราวกันอันตราย กำแพงกันอันตราย รั้วเขตทาง แผงกั้นอุปกรณ์ ดูดซับแรงกระแทก และราวกันอันตรายประเภทอื่นๆ (รหัสงาน 21422)ในทางหลวงหมายเลข 306 ตอนควบคุม 0101 ตอน พระราม7-แคราย ระหว่าง กม.1+250-กม.1+287 ด้านซ้ายทาง(บริเวณหน้าโรงเรียนสตรีนนท์) 01/03/2567 418/-/67/157 แขวงทางหลวงนนทบุรี
87 จ้างเหมางานซ่อมทางเท้า ทางเชื่อม เกาะแบ่งถนน และทางจักรยาน (รหัสงาน 21201) ในทางหลวงหมายเลข 345 ตอนควบคุม 0100 ตอน บางบัวทอง-บางคูวัด ระหว่างกม.6+780-กม.9+500 (ด้านซ้ายทางเป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 01/03/2567 418/-/67/158 แขวงทางหลวงนนทบุรี
88 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 27/02/2567 418/60/67/152 แขวงทางหลวงนนทบุรี
89 จ้างเหมางานท่อระบายน้ำ 27/02/2567 418/-/67/154 แขวงทางหลวงนนทบุรี
90 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 22/02/2567 418/60/67/151 แขวงทางหลวงนนทบุรี
แสดง 76 ถึง 90 จาก 1,381 รายการ