f
title
แขวงทางหลวงนนทบุรี
Nonthaburi Highways District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1156 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 09/08/2564 418/60/64/254 แขวงทางหลวงนนทบุรี
1157 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 09/08/2564 418/60/64/253 แขวงทางหลวงนนทบุรี
1158 จ้างเหมางานถางป่า (รหัสงาน 21522) ในทางหลวงหมายเลข 340 ตอน บางบัวทอง-ลาดบัวหลวง ระหว่างกม.21+000-กม.28+441 (ด้านซ้ายทางและด้านขวาทาง) 09/08/2564 418/-/64/252 แขวงทางหลวงนนทบุรี
1159 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 03/08/2564 418/60/64/250 แขวงทางหลวงนนทบุรี
1160 ซื้อแผ่นสะท้อนแสงสีขาว 36 จำนวน 50 หลาๆละ 1980 บาท 03/08/2564 418/60/64/249 แขวงทางหลวงนนทบุรี
1161 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ 03/08/2564 418/45/64/248 แขวงทางหลวงนนทบุรี
1162 จ้างเหมางานป้ายจราจร (รหัสงาน 21411) ในทางหลวงหมายเลข 9 ตอนควบคุม 0201 ตอนคลองมหาสวัสดิ์-คลองบางไผ่ ที่กม.35+319,ที่กม.38+637 และ ที่กม.42+701 02/08/2564 418/-/64/247 แขวงทางหลวงนนทบุรี
1163 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 19 รายการ 27/07/2564 418/60/64/25 แขวงทางหลวงนนทบุรี
1164 เครื่องถ่ายเอกสาร (มัลติฟังก์ชั่นเลเซอร์ขาว-ดำ รุ่น AR-6120NV) จำนวน 1 เครื่องๆละ 30816 บาท 27/07/2564 418/40/64/23 แขวงทางหลวงนนทบุรี
1165 ซื้อหลักล้มลุก (พร้อมติดตั้ง) จำนวน 116 ต้นๆละ 1400 บาท 12/07/2564 418/60/64/216 แขวงทางหลวงนนทบุรี
1166 จ้างเหมางานท่อระบายน้ำ (รหัสงาน 21312) ในทางหลวงหมายเลข 302,3901,3902 02/08/2564 418/-/64/246 แขวงทางหลวงนนทบุรี
1167 จ้างเหมางานที่พักผู้โดยสาร (รหัสงาน 21550) ในทางหลวงหมายเลข 346 ตอนควบคุม 0201 ตอน ต่างระดับลาดหลุมแก้ว-แยกนพวงศ์ ที่กม.24+462 (ปริมาณงาน 1 แห่ง) 02/08/2564 418/-/64/245 แขวงทางหลวงนนทบุรี
1168 ซื้อสารกำจัดตอและรากไม้ จำนวน 24 ขวดๆละ 880 บาท 30/07/2564 418/70/64/244 แขวงทางหลวงนนทบุรี
1169 ซื้อแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 20 ตันๆละ 1900 บาท 30/07/2564 418/60/64/243 แขวงทางหลวงนนทบุรี
1170 จ้างเหมางานตีเส้นและทำเครื่องหมายจราจร (รหัสงาน 21412) ในทางหลวงหมายเลข 3901 ตอนควบคุม 0202 ตอน คลองบางไผ่-คลองบางหลวง ที่กม.44+800 29/07/2564 418/-/64/241 แขวงทางหลวงนนทบุรี
แสดง 1,156 ถึง 1,170 จาก 1,294 รายการ