f
title
แขวงทางหลวงนนทบุรี
Nonthaburi Highways District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
106 จ้างซ่อมรถหมายเลข 44-9298-14-2 จำนวน 1 งาน 14/02/2567 418/งท/-/67/28 แขวงทางหลวงนนทบุรี
107 จ้างซ่อมรถหมายเลข 44-9344-14-3 จำนวน 1 งาน 14/02/2567 418/งท/-/67/29 แขวงทางหลวงนนทบุรี
108 ซื้ออะไหล่รถหมายเลข 44-9344-14-3 จำนวน 2 รายการ 14/02/2567 418/งท/30/67/30 แขวงทางหลวงนนทบุรี
109 ซื้อไส้กรองชนิดต่างๆ จำนวน 3 รายการ 14/02/2567 418/งท/30/67/31 แขวงทางหลวงนนทบุรี
110 ซื้อยางรถยนต์ จำนวน 4 เส้นฯละ 4,200 บาท 14/02/2567 418/งท/30/67/32 แขวงทางหลวงนนทบุรี
111 ซื้ออะไหล่ของเครื่องตัดหญ้า จำนวน 3 รายการ เป็นจำนวนเงิน 9,000 บาท 20/02/2567 418/งท/30/67/34 แขวงทางหลวงนนทบุรี
112 ซื้ออะไหล่ของเครื่องตัดหญ้า จำนวน 2 รายการ เป็นจำนวนเงิน 4,700 บาท 20/02/2567 418/งท/30/67/35 แขวงทางหลวงนนทบุรี
113 ซื้ออะไหล่ของเครื่องตัดหญ้า จำนวน 2 รายการ เป็นจำนวนเงิน 5,100 บาท 20/02/2567 418/งท/30/67/36 แขวงทางหลวงนนทบุรี
114 ซื้อไส้กรองชนิดต่างๆจำนวน 3 รายการ 20/02/2567 418/งท/30/67/37 แขวงทางหลวงนนทบุรี
115 ซื้อมือจับประตูข้างซ้าย จำนวน 1 ชุดฯละ 1,200 บาท 20/02/2567 418/งท/30/67/39 แขวงทางหลวงนนทบุรี
116 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 06/03/2567 418/60/67/159 แขวงทางหลวงนนทบุรี
117 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 01/03/2567 418/60/67/156 แขวงทางหลวงนนทบุรี
118 จ้างเหมางานทำความสะอาด (รหัสงาน 21570) ในทางหลวงหมายเลข 3901,3902 ตอนควบคุม 0201 ตอน คลองมหาสวัสดิ์-คลองบางไผ่ ระหว่างกม.32+300-กม.39+000 และ ระหว่างกม.41+000-กม.42+130 (เป็นช่วงๆ) 29/02/2567 418/-/67/155 แขวงทางหลวงนนทบุรี
119 จ้างเหมางานบำรุงรักษา ราวกันอันตราย กำแพงกันอันตราย รั้วเขตทาง แผงกั้นอุปกรณ์ ดูดซับแรงกระแทก และราวกันอันตรายประเภทอื่นๆ (รหัสงาน 21422)ในทางหลวงหมายเลข 306 ตอนควบคุม 0101 ตอน พระราม7-แคราย ระหว่าง กม.1+250-กม.1+287 ด้านซ้ายทาง(บริเวณหน้าโรงเรียนสตรีนนท์) 01/03/2567 418/-/67/157 แขวงทางหลวงนนทบุรี
120 จ้างเหมางานซ่อมทางเท้า ทางเชื่อม เกาะแบ่งถนน และทางจักรยาน (รหัสงาน 21201) ในทางหลวงหมายเลข 345 ตอนควบคุม 0100 ตอน บางบัวทอง-บางคูวัด ระหว่างกม.6+780-กม.9+500 (ด้านซ้ายทางเป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 01/03/2567 418/-/67/158 แขวงทางหลวงนนทบุรี
แสดง 106 ถึง 120 จาก 1,414 รายการ