f
title
แขวงทางหลวงนนทบุรี
Nonthaburi Highways District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
106 จ้างเหมาซ่อมเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 04/12/2566 418/-/67/73 แขวงทางหลวงนนทบุรี
107 ซื้อแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 20 ตัน 30/11/2566 418/60/67/67 แขวงทางหลวงนนทบุรี
108 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 29/11/2566 418/60/67/65 แขวงทางหลวงนนทบุรี
109 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 30/11/2566 418/60/67/68 แขวงทางหลวงนนทบุรี
110 จ้างซ่อมสายสลิง ราคา 49,755 บาท จำนวน 1 งาน 16/11/2566 418/งท/-/67/9 แขวงทางหลวงนนทบุรี
111 ซื้อไส้กรองชนิดต่างๆ จำนวน 3 รายการ ราคา 3,150 บาท 13/11/2566 418/งท/30/67/8 แขวงทางหลวงนนทบุรี
112 จ้างเหมางานสิ่งอำนวยความปลอดภัย ในทางหลวงหมายเลข 302 28/11/2566 418/-/67/64 แขวงทางหลวงนนทบุรี
113 จ้างเหมางานบำรุงรักษาสิ่งอำนวยความปลอดภัยอื่นๆ ในทางหลวงหมายเลข 304,307 28/11/2566 418/-/67/63 แขวงทางหลวงนนทบุรี
114 จ้างเหมางานสะพาน ในทางหลวงหมายเลข 9 27/11/2566 418/-/67/61 แขวงทางหลวงนนทบุรี
115 จ้างเหมางานไฟฟ้าแสงสว่าง สาย 3901 24/11/2566 418/-/67/60 แขวงทางหลวงนนทบุรี
116 ซื้ออะไหล่รถหมายเลข 44-0228-17-8 จำนวน 4 รายการ 13/11/2566 418/งท/30/67/7 แขวงทางหลวงนนทบุรี
117 ซื้อไส้กรองชนิดต่างๆ จำนวน 3 รายการ จำนวน 4,450 บาท 13/11/2566 418/งท/30/67/6 แขวงทางหลวงนนทบุรี
118 จ้างซ่อมเปลี่ยนสวิทซ์ไฟ ระบบ EGR จำนวน 1 งาน 13/11/2566 418/งท/-/67/5 แขวงทางหลวงนนทบุรี
119 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ ราคา 6,566 บาท 13/11/2566 418/งท/10/67/4 แขวงทางหลวงนนทบุรี
120 จ้างซ่อมเปลี่ยนกระบอกยิงลม รถหมายเลข 23-6218-04-6 จำนวน 1 งาน 09/11/2566 418/งท/-/67/3 แขวงทางหลวงนนทบุรี
แสดง 106 ถึง 120 จาก 1,294 รายการ