f
title
แขวงทางหลวงนนทบุรี
Nonthaburi Highways District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง (รหัสงาน 31100) ทางหลวงหมายเลข 302 ตอนควบคุม 0201 ตอนแยกพงษ์เพชร – สะพานพระนั่งเกล้า ตอน 2 ระหว่างกม.6+600 - กม.8+674 ปริมาณงาน 1 แห่ง (3,110 SQ.M.) 02/11/2565 นบ./eb/12/2566 แขวงทางหลวงนนทบุรี
17 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง (รหัสงาน 31100) ทางหลวงหมายเลข 302 ตอนควบคุม 0202 ตอนสะพานพระนั่งเกล้า - ต่างระดับบางใหญ่ ตอน 1 ระหว่างกม.11+704 - กม.14+295 ปริมาณงาน 1 แห่ง (3,886 SQ.M.) 02/11/2565 นบ./eb/13/2566 แขวงทางหลวงนนทบุรี
18 งานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม และเกาะแบ่งถนน ในทางหลวงหมายเลข 3215 ตอนควบคุม 0102 ตอนบางบัวทอง - ไทรน้อย ระหว่างกม.24+445 - กม.25+900 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 20/10/2565 นบ./eb/4/2566 แขวงทางหลวงนนทบุรี
19 งานเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต ในทางหลวงหมายเลข 3215 ตอนควบคุม 0102 ตอนบางบัวทอง - ไทรน้อย ระหว่างกม.13+085 - กม.17+000 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 33,688 เมตร 17/10/2565 นบ./eb/3/2566 แขวงทางหลวงนนทบุรี
20 งานเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต (รหัสงาน 22400) ทางหลวงหมายเลข 306 ตอนควบคุม 0101 ตอนพระราม 7 - แคราย ระหว่างกม.5+000 - กม.6+961 ปริมาณงาน 19,630 เมตร 17/10/2565 นบ./eb/1/2566 แขวงทางหลวงนนทบุรี
21 งานเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต ในทางหลวงหมายเลข 302 ตอนควบคุม 0202 ตอนสะพานพระนั่งเกล้า - ต่างระดับบางใหญ่ ตอน 1 ระหว่างกม.12+200 - กม.14+210 (ทางหลัก) และกม.12+200 – กม.14+210 (คู่ขนานด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 32,635 เมตร 17/10/2565 นบ.2/2566 แขวงทางหลวงนนทบุรี
22 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 9 ตอนควบคุม 0202 ตอนคลองบางไผ่ - คลองบางหลวง ระหว่างกม.52+500 - กม.55+300 ปริมาณงาน 31 ต้น 25/05/2565 นบ.28/2565 แขวงทางหลวงนนทบุรี
23 ประกาศขายมูลดินที่ได้จากโครงการงานก่อสร้างบ่อพักและท่อร้อยสายไฟ ในทางหลวงหมายเลข 306 07/04/2565 นบ(ท)/1/2565 แขวงทางหลวงนนทบุรี
24 ประกาศขายทอดตลาดมูลดิน (ปนเปื้อน) ที่ได้จากงานโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงกม.0+000.000 - กม.0+400.000 (รวมทางแยกต่างระดับบางใหญ่) งานเสาเข็มเจาะ ปริมาณงาน 12,890 ลบ.ม. 07/04/2565 นบ(ท)/2/2565 แขวงทางหลวงนนทบุรี
25 งานโครงการปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 306 ตอนแคราย – คลองบ้านใหม่ ระหว่างกม.7+500 – กม.8+000 (รวมบริเวณทางแยกแคราย) ปริมาณงาน 1 แห่ง 23/03/2565 นบ./eb/13/2565 แขวงทางหลวงนนทบุรี
26 โครงการปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 306 ตอนแคราย - คลองบ้านใหม่ ระหว่างกม.7+500 - กม.8+000 (รวมบริเวณทางแยกแคราย) ปริมาณงาน 1 แห่ง 02/03/2565 นบ./eb/12/2565 แขวงทางหลวงนนทบุรี
27 งานโครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 9 ตอนควบคุม 0201 ตอนคลองมหาสวัสดิ์ - คลองบางไผ่ ที่กม.40+072 (บริเวณทางแยกต่างระดับบางใหญ่) ปริมาณงาน 1 แห่ง 01/03/2565 นบ.25/2565 แขวงทางหลวงนนทบุรี
28 งานปรับปรุงและพัฒนาระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนปากเกร็ด - คลองประปา ระหว่างกม.0+000 - กม.5+651 ปริมาณงาน 1 แห่ง 01/03/2565 นบ./eb/10/2565 แขวงทางหลวงนนทบุรี
29 ทำความสะอาด (รหัสงาน 21570) ในพื้นที่ควบคุมแขวงทางหลวงนนทบุรี (ทางหลวงหมายเลข 9 , 302 , 345 , 3215 ) ปริมาณงาน 1,782,858 ตร.ม. . 24/02/2565 นบ.23/2565 แขวงทางหลวงนนทบุรี
30 งานทำความสะอาด (รหัสงาน 21570) ในพื้นที่ควบคุมแขวงทางหลวงนนทบุรี (ทางหลวงหมายเลข 9 , 302 , 345 , 3215 ) ปริมาณงาน 2,292,246 ตร.ม. 24/01/2565 นบ./eb/8/2565 แขวงทางหลวงนนทบุรี
แสดง 16 ถึง 30 จาก 103 รายการ