f
title
แขวงทางหลวงนนทบุรี
Nonthaburi Highways District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
46 จ้างเหมาซ่อมเครื่องพิมพ์ 18/01/2567 418/-/67/117 แขวงทางหลวงนนทบุรี
47 จ้างเหมาซ่อมเครื่องพิมพ์ 18/01/2567 418/-/67/116 แขวงทางหลวงนนทบุรี
48 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 2 รายการ 18/01/2567 418/85/67/115 แขวงทางหลวงนนทบุรี
49 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 18/01/2567 418/60/67/114 แขวงทางหลวงนนทบุรี
50 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ 17/01/2567 418/45/67/112 แขวงทางหลวงนนทบุรี
51 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร 09/01/2567 418/35/67/110 แขวงทางหลวงนนทบุรี
52 จ้างเหมาซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร 08/01/2567 418/-/67/109 แขวงทางหลวงนนทบุรี
53 จ้างเหมาซ่อมปั๊มน้ำ 22/12/2566 418/-/67/99 แขวงทางหลวงนนทบุรี
54 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ 26/12/2566 418/45/67/100 แขวงทางหลวงนนทบุรี
55 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 27/12/2566 418/60/67/104 แขวงทางหลวงนนทบุรี
56 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 27/12/2566 418/60/67/103 แขวงทางหลวงนนทบุรี
57 จ้างเหมาซ่อมปั๊มน้ำ 22/12/2566 418/-/67/98 แขวงทางหลวงนนทบุรี
58 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 8 รายการ 22/12/2566 418/45/67/97 แขวงทางหลวงนนทบุรี
59 จ้างเหมาผลิตป้ายประชาสัมพันธ์ ช่วงเทศกาลปีใหม่ 27/12/2566 418/-/67/107 แขวงทางหลวงนนทบุรี
60 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ 27/12/2566 418/60/67/106 แขวงทางหลวงนนทบุรี
แสดง 46 ถึง 60 จาก 1,274 รายการ