f
title
แขวงทางหลวงนนทบุรี
Nonthaburi Highways District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
61 ซื้อไส้กรองชนิดต่างๆ จำนวน 3 รายการ เป็นจำนวนเงิน 2,960 บาท 21/03/2567 418/งท/30/67/52 แขวงทางหลวงนนทบุรี
62 ซื้อแบตเตอรี่ ขนาด 12V 75AH จำนวน 1 ลูกฯละ 3,600 บาท 20/03/2567 418/งท/30/67/49 แขวงทางหลวงนนทบุรี
63 ซื้อประตูน้ำพร้อมสิ่งประกอบ 12/03/2567 418/60/67/163 แขวงทางหลวงนนทบุรี
64 ซื้อน้ำมันเบนซิน 27/03/2567 418/35/67/171 แขวงทางหลวงนนทบุรี
65 ซื้อน้ำมันดีเซล 26/03/2567 418/35/67/170 แขวงทางหลวงนนทบุรี
66 ซื้ออะไหล่เครื่องตัดหญ้า จำนวน 4 รายการ เป็นจำนวนเงิน 7,400 บาท 04/03/2567 418/งท/30/67/42 แขวงทางหลวงนนทบุรี
67 ซื้อน้ำมันหล่อลื่น API CI-4 15W-40 จำนวน 200 ลิตรฯละ 94 บาท 04/03/2567 418/งท/35/67/40 แขวงทางหลวงนนทบุรี
68 ซื้ออะไหล่ของเครื่องตัดหญ้า จำนวน 3 รายการ เป็นจำนวนเงิน 6,400 บาท 04/03/2567 418/งท/30/67/41 แขวงทางหลวงนนทบุรี
69 ซื้อไส้กรองชนิดต่างๆ จำนวน 3 รายการ เป็นจำนวนเงิน 1,480 บาท 04/03/2567 418/งท/30/67/43 แขวงทางหลวงนนทบุรี
70 ซื้อไส้กรองชนิดต่างๆ จำนวน 3 รายการ เป็นจำนวนเงิน 2,325 บาท 04/03/2567 418/งท/30/67/44 แขวงทางหลวงนนทบุรี
71 ซื้อเสื้อกรองโซล่า จำนวน 1 ชุดฯละ 5,000 บาท 04/03/2567 418/งท/30/67/45 แขวงทางหลวงนนทบุรี
72 จ้างซ่อมเปลี่ยนชุดคลัทช์ รถหมายเลข 44-9344-14-3 จำนวน 1 04/03/2567 418/งท/-/67/46 แขวงทางหลวงนนทบุรี
73 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 19/03/2567 418/60/67/168 แขวงทางหลวงนนทบุรี
74 จ้างเหมาซ่อมงานอุบัติเหตุ ในทางหลวงหมายเลข 340 14/03/2567 418/-/67/165 แขวงทางหลวงนนทบุรี
75 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ 15/03/2567 418/45/67/167 แขวงทางหลวงนนทบุรี
แสดง 61 ถึง 75 จาก 1,378 รายการ