f
title
แขวงทางหลวงนนทบุรี
Nonthaburi Highways District
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
11 03/11/2563 แขวงทางหลวงนนทบุรี งานเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต (รหัสงาน 22400) ในทางหลวงหมายเลข 302 ตอนควบคุม 0201 , 0202 ตอนแยกพงษ์เพชร - สะพานพระนั่งเกล้า - ต่างระดับบางใหญ่ ระหว่างกม.7+400 - กม.15+200(ทางคู่ขนานด้านขวาทางเป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 34,530 เมตร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
12 03/11/2563 แขวงทางหลวงนนทบุรี งานก่อสร้างที่พักริมทาง (รหัสงาน 28006) ในทางหลวงหมายเลข 346 ตอนควบคุม 0202 ตอนแยกนพวงศ์ - บางเลน ระหว่าง กม.38+550 - กม.39+025 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
13 30/10/2563 แขวงทางหลวงนนทบุรี งานสะพานลอยคนเดินข้ามหรือทางลอด (รหัสงาน 31700) ในทางหลวงหมายเลข 3901 , 3902 ตอนควบคุม 0202 ตอนคลองบางไผ่ - คลองบางหลวง ที่กม.44+742 และกม.45+970 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
14 30/10/2563 แขวงทางหลวงนนทบุรี งานสะพานลอคนเดินข้ามหรือทางลอด (รหัสงาน 31700) ในทางหลวงหมายเลข 302 ตอนควบคุม 0201 ตอน แยกพงษ์เพชร - สะพานพระนั่งเกล้า ตอน 1 ที่กม.4+800 และกม.5+200 ปริมาณงาน 2 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
15 09/10/2563 แขวงทางหลวงนนทบุรี งานเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 306 ตอนควบคุม 0101 ตอนพระราม 7 - แคราย ระหว่างกม.3+934 - กม.5+800 ปริมาณงาน 12,000 เมตร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
16 09/10/2563 แขวงทางหลวงนนทบุรี งานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0100 ตอนปากเกร็ด - คลองประปา ที่กม.3+500 (สะพานข้ามแยกเมืองทอง) ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
17 09/10/2563 แขวงทางหลวงนนทบุรี งานเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 302 ตอนควบคุม 0201 ตอนแยกพงษ์เพชร - สะพานพระนั่งเกล้า ระหว่างกม.7+400 - กม.9+400 ปริมาณงาน 22,000 เมตร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
18 21/08/2563 แขวงทางหลวงนนทบุรี งานสะพาน (รหัสงาน 21321) ในทางหลวงหมายเลข 3901 ตอนควบคุม 0202 ตอน คลองบางไผ่ – คลองบางหลวง ที่ กม.47+250 (สะพานข้ามคลองลำรี) ปริมาณงาน 1 แห่ง ยกเลิกแผน
19 21/08/2563 แขวงทางหลวงนนทบุรี งานสะพาน (รหัสงาน 21321) ในทางหลวงหมายเลข 3901 ตอนควบคุม 0202 ตอน คลองบางไผ่ – คลองบางหลวง ที่ กม.47+250 (สะพานข้ามคลองลำรี) ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
20 20/08/2563 แขวงทางหลวงนนทบุรี งานสะพานลอยคนเดินข้ามหรือทางลอด (รหัสงาน 21324) ในทางหลวงหมายเลข 9 ตอนคลองมหาสวัสดิ์ - คลองบางไผ่ ที่ กม.36+964 (หน้าโรงพยาบาลบางใหญ่) ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 11 ถึง 20 จาก 71 รายการ