f
title
แขวงทางหลวงนนทบุรี
Nonthaburi Highways District
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
11 29/03/2567 แขวงทางหลวงนนทบุรี กิจกรรมบำรุงรักษาสะพาน ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2567 รหัสงาน 29000 งานกิจกรรมบำรุงรักษาสะพาน บนทางหลวงหมายเลข 302 ตอนควบคุม 0201 ตอน แยกพงษ์เพชร – สะพานพระนั่งเกล้า ตอน 2 ที่กม.10+025 (เกือกม้าตี๋น้อย) ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
12 29/03/2567 แขวงทางหลวงนนทบุรี กิจกรรมบำรุงรักษาสะพาน ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2567 รหัสงาน 29000 งานกิจกรรมบำรุงรักษาสะพาน บนทางหลวงหมายเลข 9 ตอนควบคุม 0202 ตอน คลองบางไผ่ – คลองบางหลวง ที่กม.47+100 (คลองลำรี) (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
13 29/03/2567 แขวงทางหลวงนนทบุรี กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2567 รหัสงาน 26200 งานแก้ไขและป้องกันน้ำกัดเซาะ บนทางหลวงหมายเลข 340 ตอนควบคุม 0100 ตอน บางบัวทอง – ลาดบัวหลวง ตอน 3 ที่กม.16+000 (คลองลากฆ้อน) , กม.21+300 (คลองขุนศรี) (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 2 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
14 29/03/2567 แขวงทางหลวงนนทบุรี กิจกรรมบำรุงรักษาสะพาน บนทางหลวงหมายเลข 302 ตอนควบคุม 0201 ตอน แยกพงษ์เพชร – สะพานพระนั่งเกล้า ตอน 1 ที่กม.7+753 (เกือกม้าหมู่บ้านอินโด) ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
15 22/03/2567 แขวงทางหลวงนนทบุรี จ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ แฟลต 3 ชั้น 20 ครอบครัว แขวงทางหลวงนนทบุรี 1 แห่ง เปลี่ยนแปลงแผน
16 22/03/2567 แขวงทางหลวงนนทบุรี งานกิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 9 ตอนควบคุม 0201 ตอน คลองมหาสวัสดิ์ - คลองบางไผ่ ตอน 2 ระหว่างกม.33+967 – กม.35+070 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (1,888 เมตร) เปลี่ยนแปลงแผน
17 22/03/2567 แขวงทางหลวงนนทบุรี งานกิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 9 ตอนควบคุม 0201 ตอน คลองมหาสวัสดิ์ - คลองบางไผ่ ตอน 3 ระหว่างกม.35+165 – กม.37+070 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (2,582 เมตร) เปลี่ยนแปลงแผน
18 22/03/2567 แขวงทางหลวงนนทบุรี งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง เสาสูง บนทางหลวงหมายเลข 9 ตอนควบคุม 0201 ตอนคลองมหาสวัสดิ์ - คลองบางไผ่ ตอน 3 ระหว่างกม.32+300 - กม.36+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง (192 EACH.) เปลี่ยนแปลงแผน
19 22/03/2567 แขวงทางหลวงนนทบุรี งานกิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 340 ตอนควบคุม 0100 ตอนบางบัวทอง - ลาดบัวหลวง ตอน 1 ระหว่างกม.13+900 - กม.15+970 (ด้านซ้ายทาง) (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (2,038 เมตร) เปลี่ยนแปลงแผน
20 22/03/2567 แขวงทางหลวงนนทบุรี งานกิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 340 ตอนควบคุม 0100 ตอนบางบัวทอง - ลาดบัวหลวง ตอน 4 ระหว่างกม.19+600 - กม.22+445 (ด้านขวาทาง) (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (2,528 เมตร) เปลี่ยนแปลงแผน
แสดง 11 ถึง 20 จาก 205 รายการ