f
title
แขวงทางหลวงนนทบุรี
Nonthaburi Highways District
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
21 04/10/2565 แขวงทางหลวงนนทบุรี โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการระบายน้ำบนถนนสายหลัก ทางหลวงหมายเลข 345 ตอนควบคุม 0100 ตอน บางบัวทอง - บางคูวัด ระหว่างกม.0+200 - กม.7+000 (ช่วง ต่างระดับบางบัวทอง – คลองบางตะไนย์) (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 49,570 SQ.M. เปลี่ยนแปลงแผน
22 04/10/2565 แขวงทางหลวงนนทบุรี โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการระบายน้ำบนถนนสายหลัก ทางหลวงหมายเลข 3215 ตอนควบคุม 0101 ตอน คลองวัดแดง - บางบัวทอง ระหว่างกม.9+800 - กม.11+250 (ช่วง คลองถนน – บางบัวทอง) ปริมาณงาน 1 แห่ง เปลี่ยนแปลงแผน
23 29/09/2565 แขวงทางหลวงนนทบุรี งานบำรุงรักษาสะพาน (รหัสงาน 29100) ทางหลวงหมายเลข 302 ตอนควบคุม 0202 ตอน สะพานพระนั่งเกล้า - ต่างระดับบางใหญ่ ที่กม.13+456 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
24 29/09/2565 แขวงทางหลวงนนทบุรี โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการระบายน้ำบนถนนสายหลัก ทางหลวงหมายเลข 345 ตอนควบคุม 0100 ตอน บางบัวทอง - บางคูวัด ระหว่างกม.0+200 - กม.7+000 (ช่วง ต่างระดับบางบัวทอง – คลองบางตะไนย์) (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 49,570 SQ.M. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
25 29/09/2565 แขวงทางหลวงนนทบุรี โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการระบายน้ำบนถนนสายหลัก ทางหลวงหมายเลข 3215 ตอนควบคุม 0101 ตอน คลองวัดแดง - บางบัวทอง ระหว่างกม.9+800 - กม.11+250 (ช่วง คลองถนน – บางบัวทอง) ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
26 29/09/2565 แขวงทางหลวงนนทบุรี โโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการระบายน้ำบนถนนสายหลัก ทางหลวงหมายเลข 302 ตอนควบคุม 0201 ตอนแยกพงษ์เพชร - สะพานพระนั่งเกล้า ระหว่างกม.7+300 - กม.8+750 (ช่วง คลองขุด - แม่น้ำเจ้าพระยา ) ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
27 29/09/2565 แขวงทางหลวงนนทบุรี โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการระบายน้ำบนถนนสายหลัก ทางหลวงหมายเลข 345 ตอนควบคุม 0100 ตอน บางบัวทอง - บางคูวัด ระหว่างกม.0+200 - กม.7+000 (ช่วง ต่างระดับบางบัวทอง – คลองบางตะไนย์) (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 49,570 SQ.M. เปลี่ยนแปลงแผน
28 26/09/2565 แขวงทางหลวงนนทบุรี พัฒนาระบบการระบาย ประตูระบายน้ำ คันกันน้ำ อาคารบริหารจัดการนำ้ ประจำปี 2566 โครงการแก้ไขและป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ทางหลวงหมายเลข 346 ตอนควบคุม 0202 ตอน แยกนพวงศ์ - บางเลน ระหว่างกม.32+700 - กม.38+090 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
29 26/09/2565 แขวงทางหลวงนนทบุรี โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการระบายน้ำบนถนนสายหลัก ทางหลวงหมายเลข 302 ตอนควบคุม 0202 ตอนสะพานพระนั่งเกล้า - ต่างระดับบางใหญ่ ระหว่างกม.11+704 - กม.13+080 (ช่วงแม่เจ้าพระยา - คลองบางรักใหญ่) ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
30 26/09/2565 แขวงทางหลวงนนทบุรี พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตของคนทั้งมวล ประจำปี 2566 โครงการแก้ไขและป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ทางหลวงหมายเลข 346 ตอนควบคุม 0202 ตอน แยกนพวงศ์ - บางเลน ระหว่างกม.32+700 - กม.38+090 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 21 ถึง 30 จาก 161 รายการ