f
title
แขวงทางหลวงนนทบุรี
Nonthaburi Highways District
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
21 20/08/2563 แขวงทางหลวงนนทบุรี งานสะพาน (รหัสงาน 21321) ในทางหลวงหมายเลข 3901 ตอนควบคุม 0202 ตอน คลองบางไผ่ – คลองบางหลวง ที่ กม.47+250 (สะพานข้ามคลองลำรี) ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
22 10/06/2563 แขวงทางหลวงนนทบุรี งานโครงการแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 306 ตอนแคราย - คลองบ้านใหม่ ระหว่าง กม.7+920 - กม.8+800 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
23 09/04/2563 แขวงทางหลวงนนทบุรี งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร (รหัสงาน 31430) บนทางหลวงหมายเลข 302 ตอนควบคุม 0202 ตอน สะพานพระนั่งเกล้า - ต่างระดับบางใหญ่ ตอน 1 ที่ กม.13+443 (แยกไทรม้า) ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
24 07/04/2563 แขวงทางหลวงนนทบุรี งานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 340 ตอนควบคุม 0100 ตอนบางบัวทอง - ลาดบัวหลวง ตอน 7 ระหว่างกม.26+270 - กม.27+026 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 756 เมตร) เปลี่ยนแปลงแผน
25 07/04/2563 แขวงทางหลวงนนทบุรี งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร บนทางหลวงหมายเลข 346 ตอนควบคุม 0201 ตอนต่างระดับลาดหลุมแล้ว - แยกนพวงศ์ ตอน 1 ระหว่างกม.20+480 - กม.24+000 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 51 ต้น ) เปลี่ยนแปลงแผน
26 07/04/2563 แขวงทางหลวงนนทบุรี งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3 – 6) หมวดทางหลวงไทรน้อย จ. นนทบุรี 1 หลัง บนทางหลวงหมายเลข 345 ตอนควบคุม 0100 ตอนบางบัวทอง - บางคูวัด ที่กม.0+200 ที่ กม.0+200 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
27 07/04/2563 แขวงทางหลวงนนทบุรี งานก่อสร้างอาคารที่ทำการ และสิ้งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงบางใหญ่ (1 หลัง) บนทางหลวงหมายเลข 9 ตอนควบคุม 0202 ตอนคลองบางไผ่ - คลองบางหลวง ที่กม.47+842 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
28 07/04/2563 แขวงทางหลวงนนทบุรี งานก่อสร้างอาคารที่ทำการ และสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงนนทบุรี (1 หลัง) บนทางหลวงหมายเลข 302 ตอนควบคุม 0201 ตอนแยกพงษ์เพชร - สะพานพระนั่งเกล้า ที่กม.11+200 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
29 07/04/2563 แขวงทางหลวงนนทบุรี งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง (รหัสงาน 31100) ในทางหลวงหมายเลข 302 ตอนควบคุม 0202 ตอน สะพานพระนั่งเกล้า - ต่างระดับบางใหญ่ ระหว่าง กม.12+350 - กม.17+700 (ทางคู่ขนานด้านขวาทาง) และกม.14+800 -กม.17+700 (ทางคู่ขนานด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 3,750 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
30 07/04/2563 แขวงทางหลวงนนทบุรี งานราวกันอันตราย (รหัสงาน 31500) บนทางหลวงหมายเลข 340 ตอนควบคุม 0100 ตอน บางบัวทอง – ลาดบัวหลวง ตอน 5 ระหว่าง กม.18+124 - กม.19+480 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1,356 ตร.ม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 21 ถึง 30 จาก 71 รายการ