f
title
แขวงทางหลวงนนทบุรี
Nonthaburi Highways District
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
31 26/09/2565 แขวงทางหลวงนนทบุรี งานเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต ในทางหลวงหมายเลข 302 ตอนควบคุม 0202 ตอนสะพานพระนั่งเกล้า - ต่างระดับบางใหญ่ ตอน 1 ระหว่างกม.12+200 - กม.14+210 (ทางหลัก) และกม.12+200 – กม.14+210 (คู่ขนานด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 32,635 เมตร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
32 26/09/2565 แขวงทางหลวงนนทบุรี งานเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต ในทางหลวงหมายเลข 3215 ตอนควบคุม 0102 ตอนบางบัวทอง - ไทรน้อย ระหว่างกม.13+085 - กม.17+000 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 33,688 เมตร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
33 26/09/2565 แขวงทางหลวงนนทบุรี งานเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต (รหัสงาน 22400) ในทางหลวงหมายเลข 306 ตอนควบคุม 0101 ตอนพระราม 7 - แคราย ระหว่างกม.5+000 – กม.6+961 ปริมาณงาน 19,630 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
34 26/09/2565 แขวงทางหลวงนนทบุรี งานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม และเกาะแบ่งถนน ในทางหลวงหมายเลข 3215 ตอนควบคุม 0102 ตอนบางบัวทอง - ไทรน้อย ระหว่างกม.24+445 - กม.25+900 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
35 26/09/2565 แขวงทางหลวงนนทบุรี พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตของคนทั้งมวล ประจำปี 2566 โครงการแก้ไขและป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ทางหลวงหมายเลข 346 ตอนควบคุม 0202 ตอน แยกนพวงศ์ - บางเลน ระหว่างกม.32+700 - กม.38+090 ปริมาณงาน 1 แห่ง เปลี่ยนแปลงแผน
36 26/09/2565 แขวงทางหลวงนนทบุรี งานปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงนนทบุรี จ.นนทบุรี ทางหลวงหมายเลข 302 ตอนควบคุม 0201 ตอนแยกพงษ์เพชร – สะพานพระนั่งเกล้า ที่กม.11+200 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง เปลี่ยนแปลงแผน
37 02/09/2565 แขวงทางหลวงนนทบุรี งานปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงนนทบุรี จ.นนทบุรี ทางหลวงหมายเลข 302 ตอนควบคุม 0201 ตอนแยกพงษ์เพชร – สะพานพระนั่งเกล้า ที่กม.11+200 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
38 26/04/2565 แขวงทางหลวงนนทบุรี งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 9 ตอนควบคุม 0202 ตอนคลองบางไผ่ – คลองบางหลวง ระหว่างกม.52+500 - กม.55+300 ปริมาณงาน 31 ต้น เปลี่ยนแปลงแผน
39 26/04/2565 แขวงทางหลวงนนทบุรี งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 9 ตอนควบคุม 0202 ตอนคลองบางไผ่ – คลองบางหลวง ระหว่างกม.52+500 - กม.55+300 ปริมาณงาน 31 ต้น เปลี่ยนแปลงแผน
40 21/03/2565 แขวงทางหลวงนนทบุรี งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 9 ตอนควบคุม 0202 ตอนคลองบางไผ่ – คลองบางหลวง ระหว่างกม.52+500 - กม.55+300 ปริมาณงาน 31 ต้น เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 31 ถึง 40 จาก 161 รายการ