f
title
แขวงทางหลวงนนทบุรี
Nonthaburi Highways District
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
31 24/03/2563 แขวงทางหลวงนนทบุรี งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง (รหัสงาน 31100) ในทางหลวงหมายเลข 3902 ตอนควบคุม 0201 , 0202 ตอน คลองมหาสวัสดิ์ - คลองบางไผ่ - คลองบางหลวง ระหว่าง กม.31+872 - กม.44+550 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 5,695 ตร.ม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
32 24/03/2563 แขวงทางหลวงนนทบุรี งานปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย แขวงทางหลวงนนทบุรี บนทางหลวงหมายเลข 302 ตอนแยกพงษ์เพชร - สะพานพระนั่งเกล้า ที่กม.11+200 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
33 24/03/2563 แขวงทางหลวงนนทบุรี งานป้ายจราจร บนทางหลวงหมายเลข 346 ตอนควบคุม 0201 , 0202 ตอนต่างระดับลาหลุมแก้ว - แยพนพวงศ์ , แยกนพวงศ์ - บางเลน ระหว่างกม.22+000 - กม.31+537 และกม33+537 - กม.40+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 166 ตร.ม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
34 24/03/2563 แขวงทางหลวงนนทบุรี งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 340 ตอนควบคุม 0100 ตอนบางบัวทอง - ลาดบัวหลวง ตอน 2 ระหว่างกม.19+700 - กม.20+400 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 40 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
35 24/03/2563 แขวงทางหลวงนนทบุรี งานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 302 ตอนควบคุม 0201 ตอนแยกพงษ์เพชร - สะพานพระนั่งเกล้า ตอน 2 ระหว่างกม.11+130 - กม.11+238 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 108 เมตร) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
36 24/03/2563 แขวงทางหลวงนนทบุรี งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 346 ตอนควบคุม 0201 ตอนต่างระดับลาดหลุมแก้ว - แยกนพวงศ์ ตอน 2 ระหว่างกม.28+997 - กม.29+172 และกม.29+312 - กม.29+627 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 30 ต้น). เผยแพร่ขึ้นเว็บ
37 24/03/2563 แขวงทางหลวงนนทบุรี งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข 302 ตอนควบคุม 0201 ตอนแยกพงษ์เพชร - สะพานพระนั่งเกล้า ตอน 1 ระหว่างกม.7+600 - กม.11+704 (ทางคู่ขนานด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 3,105 ตร.ม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
38 24/03/2563 แขวงทางหลวงนนทบุรี งานเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต บนทางหลวงหมายเลข 3901 ตอนควบคุม 0201 ตอนคลองมหาสวัสดิ์ - คลองบางไผ่ ระหว่างกม.37+787 - กม.41+300 ปริมาณงาน 16,630 เมตร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
39 24/03/2563 แขวงทางหลวงนนทบุรี งานเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต บนทางหลวงหมายเลข 301 ตอนควบคุม 0100 ตอนคลองบางเขน - ติวานนท์ ระหว่างกม.3+378 - กม.5+119 ปริมาณงาน 10,765 เมตร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
40 24/03/2563 แขวงทางหลวงนนทบุรี งายป้ายจราจร บนทางหลวงหมายเลข 340 ตอนควบคุม 0100 ตอนบางบัวทอง - ลาดบัวหลวง ตอน 1 ระหว่างกม.1+000 - กม.13+000 และกม.18+000 - กม.28+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 167 ตร.ม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 31 ถึง 40 จาก 71 รายการ