f
title
แขวงทางหลวงนนทบุรี
Nonthaburi Highways District
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
51 10/03/2563 แขวงทางหลวงนนทบุรี งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 340 ตอนควบคุม 0100 ตอน บางบัวทอง - ลาดบัวหลวง ตอน 3 ระหว่างกม.21+667 - กม.22+300 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 36 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
52 10/03/2563 แขวงทางหลวงนนทบุรี งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข 302 ตอนควบคุม 0201 , 0202 ตอน แยกพงษ์เพชร - สะพานพระนั่งเกล้า - ต่างระดับบางใหญ่ ระหว่างกม.9+600 - กม.14+800 (ทางคู่ขนานด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 3,105 ตร.ม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
53 10/03/2563 แขวงทางหลวงนนทบุรี งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร บนทางหลวงหมายเลข 346 ตอนควบคุม 0201 ตอนต่างระดับลาดหลุมแล้ว - แยกนพวงศ์ ตอน 1 ระหว่างกม.20+480 - กม.24+000 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 51 ต้น ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
54 06/03/2563 แขวงทางหลวงนนทบุรี งานกิจกรรมก่อสร้างปรับปรุงสะพานและอาคารระบายน้ำ ในทางหลวงหมายเลข 346 ตอนควบคุม 0201 ตอน ต่างระดับลาดหลุมแก้ว – แยกนพวงศ์ ระหว่าง กม.24+000 - กม.24+920 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง เปลี่ยนแปลงแผน
55 06/03/2563 แขวงทางหลวงนนทบุรี งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร บนทางหลวงหมายเลข 9 ตอนควบคุม 0201 ตอนคลองมหาสวัสดิ์ - คลองบางไผ่ ตอน 1 ระหว่างกม.31+872 - กม.35+072 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 33 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
56 06/03/2563 แขวงทางหลวงนนทบุรี งานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 340 ตอนควบคุม 0100 ตอนบางบัวทอง - ลาดบัวหลวง ตอน 5 ระหว่างกม.18+124 - กม.19+480 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1,356 เมตร) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
57 05/03/2563 แขวงทางหลวงนนทบุรี งานกิจกรรมก่อสร้างปรับปรุงสะพานและอาคารระบายน้ำ ในทางหลวงหมายเลข 346 ตอนควบคุม 0201 ตอน ต่างระดับลาดหลุมแก้ว – แยกนพวงศ์ ระหว่าง กม.24+000 - กม.24+920 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
58 24/02/2563 แขวงทางหลวงนนทบุรี งานเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต สาย 302 ตอนควบคุม 0201 ตอนสะพานพระนั่งเกล้า - ต่างระดับบางใหญ่ ระหว่างกม.3+762 - กม.6+300 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 19,490 เมตร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
59 24/02/2563 แขวงทางหลวงนนทบุรี งานเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต สาย 302 ตอนควบคุม 0201 ตอนแยกพงษ์เพชร - สะพานพระนั่งเกล้า ตอน 4 ระหว่างกม.7+300 - กม.11+704 (ทางคู่ขนาน ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 16,630 เมตร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
60 21/02/2563 แขวงทางหลวงนนทบุรี งานปรับปรุงอาคารที่ทำการ แขวงทางหลวงนนทบุรี ในทางหลวงหมายเลข 302 ที่กม.11+200 (ด้านขวาทาง) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 51 ถึง 60 จาก 71 รายการ