f
title
แขวงทางหลวงนนทบุรี
Nonthaburi Highways District
กิจกรรมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566
ลงวันที่ 11/08/2566

นายสุวิชช์  รอดภัย  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนนทบุรี พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิม         พระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566 พร้อมทั้งลงนามถวายพระพร ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน


'