f
title
แขวงทางหลวงนนทบุรี
Nonthaburi Highways District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานไฟสัญญาณจราจร (รหัสงาน 31420) ทางหลวงหมายเลข 306 ตอนควบคุม 0102 ตอน แคราย – คลองบ้านใหม่ ตอน 3 ที่กม.18+031 ปริมาณงาน 1 แห่ง 21/02/2566 นบ.10/2566 แขวงทางหลวงนนทบุรี
2 งานเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต ในทางหลวงหมายเลข 302 ตอนควบคุม 0202 ตอนสะพานพระนั่งเกล้า - ต่างระดับบางใหญ่ ตอน 1 ระหว่างกม.12+200 - กม.14+210 (ทางหลัก) และกม.12+200 – กม.14+210 (คู่ขนานด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 32,635 เมตร 21/02/2566 นบ.2/2566 แขวงทางหลวงนนทบุรี
3 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ 19/07/2565 418/45/65/286 แขวงทางหลวงนนทบุรี
4 งานโครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 9 ตอนควบคุม 0201 ตอนคลองมหาสวัสดิ์ - คลองบางไผ่ ที่กม.40+072 (บริเวณทางแยกต่างระดับบางใหญ่) ปริมาณงาน 1 แห่ง 07/11/2565 นบ.25/2565 แขวงทางหลวงนนทบุรี
5 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 11/11/2564 418/60/65/28 แขวงทางหลวงนนทบุรี
6 จ้างเหมาซ่อมปั้มน้ำ ในทางหลวงหมายเลข 9 ตอน คลองบางไผ่-คลองบางหลวง ที่กม.47+160 (ใต้สะพานคลองลำรี) 11/11/2564 418/-/65/27 แขวงทางหลวงนนทบุรี
7 งานทางระบายน้ำ (รหัสงาน 21311) ทางหลวงหมายเลข 9 ตอนควบคุม 0201 ตอน คลองมหาสวัสดิ์ - คลองบางไผ่ ระหว่างกม.32+250 - กม.40+500 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 6,350 เมตร 21/09/2564 นบ.29/2564 แขวงทางหลวงนนทบุรี
8 งานโครงการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกบนทางเท้า ทางหลวงหมายเลข 302 ตอนแยกพงษ์เพชร - สะพานพระนั่งเกล้า ระหว่าง กม.8+050 - กม.8+350 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 435 ตร.ม. 17/09/2564 นบ.26/2564 แขวงทางหลวงนนทบุรี
9 งานราวกันอันตราย (รหัสงาน 31500) บนทางหลวงหมายเลข 340 ตอนควบคุม 0100 ตอน บางบัวทอง - ลาดบัวหลวง ตอน 7 ระหว่าง กม.26+270 – กม.27+026 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 756 เมตร) 19/06/2563 สัญญานบ.24/2563 แขวงทางหลวงนนทบุรี
แสดง 1 ถึง 9 จาก 9 รายการ