f
title
แขวงทางหลวงนนทบุรี
Nonthaburi Highways District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานทำความสะอาด (รหัสงาน 21570) ในพื้นที่ควบคุมแขวงทางหลวงนนทบุรี (ทางหลวงหมายเลข 9 , 302 , 345 , 3215 ) ปริมาณงาน 2,292,246 ตร.ม. 18/01/2565 นบ./eb/8/2565 แขวงทางหลวงนนทบุรี
2 งานบำรุงรักษาสะพาน (รหัสงาน 29100) ทางหลวงหมายเลข 340 ตอนควบคุม 0100 ตอนบางบัวทอง - ลาดบัวหลวง ตอน 3 ที่กม.6+687 (คลองเจ๊ก) ปริมาณงาน 1 แห่ง 13/01/2565 นบ./eb/7/2565 แขวงทางหลวงนนทบุรี
3 งานบำรุงรักษาสะพาน (รหัสงาน 29100) ทางหลวงหมายเลข 340 ตอนควบคุม 0100 ตอนบางบัวทอง - ลาดบัวหลวง ตอน 1 ที่กม.21+485 คลองขุนศรี (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง 13/01/2565 นบ./eb/17/2565 แขวงทางหลวงนนทบุรี
4 งานบำรุงรักษาสะพาน (รหัสงาน 29100) ทางหลวงหมายเลข 340 ตอนควบคุม 0100 ตอนบางบัวทอง - ลาดบัวหลวง ตอน 2 ที่กม.14+429 (คลองลัดยายแดง) และกม.15+945 (คลองลากฆ้อน) ปริมาณงาน 2 แห่ง 13/01/2565 นบ./ค/16/2565 แขวงทางหลวงนนทบุรี
5 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ (รหัสงาน 22200) ทางหลวงหมายเลข 307 ตอนควบคุม 0101 ตอนแยกสวนสมเด็จ - สะพานนนทบุรี ระหว่างกม.0+000 - กม.0+942 ปริมาณงาน 24,430 ตร.ม. 29/12/2564 นบ./ค/15/2565 แขวงทางหลวงนนทบุรี
6 งานบำรุงรักษาสะพาน (รหัสงาน 29100) ทางหลวงหมายเลข 340 ตอนควบคุม 0100 ตอนบางบัวทอง – ลาดบัวหลวง ตอน 2 ที่กม.14+429 (คลองลัดยายแดง) และกม.15+945 (คลองลากฆ้อน) ปริมาณงาน 2 แห่ง 17/12/2564 นบ./ค/13/2565 แขวงทางหลวงนนทบุรี
7 งานบำรุงรักษาสะพาน (รหัสงาน 29100 ) ทางหลวงหมายเลข 340 ตอนควบคุม 0100 ตอน บางบัวทอง – ลาดบัวหลวง ตอน 1 ที่กม.21+485 คลองขุนศรี (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง ระยะเวลาทำการ 120 วัน 17/12/2564 นบ./ค/14/2565 แขวงทางหลวงนนทบุรี
8 งานกิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง (รหัสงาน 33300) ทางหลวงมายเลข 340 ตอนควบคุม 0100 ตอนบางบัวทอง - ลาดบัวหลวง ตอน 1 ระหว่างกม.18+124 - กม.20+200 ปริมาณงาน 1 แห่ง (1,976 เมตร) 17/12/2564 นบ./ค/12/2565 แขวงทางหลวงนนทบุรี
9 งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 9 ตอนควบคุม 0201 , 0202 ตอนคลองมหาสวัสดิ์ - คลองบางไผ่ – คลองบางหลวง ระหว่างกม.32+800 - กม.45+740 (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 5 แห่ง (118 ตร.ม.) 16/12/2564 นบ./ค/11/2565 แขวงทางหลวงนนทบุรี
10 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 9 ตอนควบคุม 0201 ตอนคลองมหาสวัสดิ์ - คลองบางไผ่ ตอน 2 ระหว่างกม.36+372 - กม.39+072 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (15 ต้น) 16/12/2564 นบ./eb/5/2565 แขวงทางหลวงนนทบุรี
11 งานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 340 ตอนควบคุม 0100 ตอน บางบัวทอง – ลาดบัวหลวง ตอน 3 ที่กม.6+687 (คลองเจ็ก) ปริมาณงาน 1 แห่ง 16/12/2564 นบ./ค/10/2565 แขวงทางหลวงนนทบุรี
12 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร (รหัสงาน 31430) ทางหลวงหมายเลข 9 ตอนควบคุม 0202 ตอนคลองบางไผ่ - คลองบางหลวง ระหว่างกม.44+074 - กม.45+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง (58 ต้น) 16/12/2564 นบ./ค/9/2565 แขวงทางหลวงนนทบุรี
13 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร (รหัสงาน 31430) ทางหลวงหมายเลข 346 ตอนควบคุม 0201 ตอนต่างระดับลาดหลุมแก้ว - แยกนพวงศ์ ตอน 5 ระหว่างกม.27+200 – กม.28+450 ปริมาณงาน 1 แห่ง (72 ต้น) 16/12/2564 นบ./ค/8/2565 แขวงทางหลวงนนทบุรี
14 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร (รหัสงาน 31430 ) ทางหลวงหมายเลข 346 ตอนควบคุม 0201 ตอนต่างระดับลาดหลุมแก้ว ถึง แยกนพวงศ์ ตอน 3 ระหว่างกม.20+850 ถึง กม.25+270 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (43 ต้น) 16/12/2564 นบ./ค/7/2565 แขวงทางหลวงนนทบุรี
15 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ (รหัสงาน 22200) ทางหลวงหมายเลข 345 ตอนควบคุม 0100 ตอนบางบัวทอง - บางคูวัด ตอน 2 ระหว่างกม.9+300 - กม.10+200 (ซ้ายทางเป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 13,000 ตร.ม. 16/12/2564 นบ./ค/6/2565 แขวงทางหลวงนนทบุรี
แสดง 1 ถึง 15 จาก 99 รายการ