f
title
แขวงทางหลวงนนทบุรี
Nonthaburi Highways District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อน้ำมันออโต้ลูป 2T จำนวน 10 ขวด 11/09/2566 418/85/66/345 แขวงทางหลวงนนทบุรี
2 งานเครื่องหมายนำทาง (รหัสงาน 31300) ทางหลวงหมายเลข 346 ตอนควบคุม 0202 ตอนแยกนพวงศ์ - บางเลน ระหว่างกม.33+700 - กม.42+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง (2,076 EACH.) 07/08/2566 418/-/66/31 แขวงทางหลวงนนทบุรี
3 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง (รหัสงาน 31100) ทางหลวงหมายเลข 306 ตอนควบคุม 0101 ตอนพระราม 7 – แคราย ระหว่างกม.2+270 - กม.3+934 ปริมาณงาน 1,299 ตร.ม. 11/07/2566 นบ.38/2566 แขวงทางหลวงนนทบุรี
4 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางคู่ขนานทางหลวง 345 บางบัวทอง - บางคูวัด ต.ลำโพ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ระยะทาง 1.100 กิโลเมตร กว้าง 7.00 เมตร หนา 0.05 เมตร พร้อมระบบระบายน้ำข้างทางและบ่อพักพร้อมช่องรับน้ำ 1 สายทาง ระหว่างกม.0+550 – กม.2+530(เป็นช่วงๆ) 27/03/2566 นบ.37/2566 แขวงทางหลวงนนทบุรี
5 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 03/04/2566 418/66/158 แขวงทางหลวงนนทบุรี
6 งานเครื่องหมายนำทาง (รหัสงาน 31300) ในทางหลวงหมายเลข 9 ตอนควบคุม 0202 ตอน คลองบางไผ่-คลองบางหลวง ที่กม.47+842 (ต่างระดับบางบัวทอง) ปริมาณงาน 1,000 EACH. 23/12/2565 66017045505 แขวงทางหลวงนนทบุรี
7 งานบำรุงรักษาสะพาน (รหัสงาน 29100) ทางหลวงหมายเลข 302 ตอนควบคุม 0202 ตอน สะพานพระนั่งเกล้า - ต่างระดับบางใหญ่ ที่กม.13+456 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/11/2565 65117172853 แขวงทางหลวงนนทบุรี
8 งานปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงนนทบุรี จ.นนทบุรี ทางหลวงหมายเลข 302 ตอนควบคุม 0201 ตอนแยกพงษ์เพชร – สะพานพระนั่งเกล้า ที่กม.11+200 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง 04/11/2565 นบ./eb/16/2566 แขวงทางหลวงนนทบุรี
9 งานไฟสัญญาณจราจร (รหัสงาน 31420) ทางหลวงหมายเลข 3215 ตอนควบคุม 0102 ตอน บางบัวทอง - ไทรน้อย ที่กม.26+275 ปริมาณงาน 1 แห่ง 22/11/2565 นบ./eb/15/2566 แขวงทางหลวงนนทบุรี
10 งานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม และเกาะแบ่งถนน ในทางหลวงหมายเลข 3215 ตอนควบคุม 0102 ตอนบางบัวทอง - ไทรน้อย ระหว่างกม.24+445 - กม.25+900 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 22/11/2565 นบ./eb/14/2566 แขวงทางหลวงนนทบุรี
11 งานไฟสัญญาณจราจร (รหัสงาน 31420) ทางหลวงหมายเลข 3215 ตอนควบคุม 0102 ตอน บางบัวทอง - ไทรน้อย ที่กม.26+275 ปริมาณงาน 1 แห่ง 27/10/2565 นบ./eb/11/2566 แขวงทางหลวงนนทบุรี
12 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง (รหัสงาน 31100) ทางหลวงหมายเลข 301 ตอนควบคุม 0100 ตอน คลองบางเขน – ติวานนท์ ระหว่างกม.3+378 - กม.5+119 ปริมาณงาน 1 แห่ง (1,450 SQ.M.) 27/10/2565 นบ./eb/9/2566 แขวงทางหลวงนนทบุรี
13 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร (รหัสงาน 31430) ทางหลวงหมายเลข 306 ตอนควบคุม 0102 ตอนแคราย – คลองบ้านใหม่ ตอน 1 ระหว่างกม.12+000 - กม.16+435 ปริมาณงาน 1 แห่ง (156 EACH.) 27/10/2565 นบ./eb/5/2566 แขวงทางหลวงนนทบุรี
14 งานไฟสัญญาณจราจร (รหัสงาน 31420) ทางหลวงหมายเลข 306 ตอนควบคุม 0102 ตอน แคราย – คลองบ้านใหม่ ตอน 3 ที่กม.18+031 ปริมาณงาน 1 แห่ง 27/10/2565 นบ.10/2566 แขวงทางหลวงนนทบุรี
15 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร (รหัสงาน 31430) ทางหลวงหมายเลข 9 ตอนควบคุม 0202 ตอน คลองบางไผ่ - คลองบางหลวง ตอน 7 ระหว่างกม.58+800 - กม.60+141 ปริมาณงาน 1 แห่ง (42 ต้น) 27/10/2565 นบ./eb/8/2566 แขวงทางหลวงนนทบุรี
แสดง 1 ถึง 15 จาก 129 รายการ