f
title
แขวงทางหลวงนนทบุรี
Nonthaburi Highways District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง งบประมาณผูกพันประจำปี 2567 - 2568 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ แฟลต 3 ชั้น 20 ครอบครัว แขวงทางหลวงนนทบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง 11/04/2567 นบ/eb/28/2567 แขวงทางหลวงนนทบุรี
2 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2567 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3215 ตอนควบคุม 0101 ตอนคลองวัดแดง - บางบัวทอง ระหว่างกม.0+000 - กม.3+600 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 40,960 ตร.ม. 11/04/2567 นบ/eb/29/2567 แขวงทางหลวงนนทบุรี
3 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2567 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 9 ตอนควบคุม 0202 ตอนคลองบางไผ่ - คลองบางหลวง ตอน 2 ระหว่างกม.43+100 - กม.44+940 (ด้่านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 26,700 ตร.ม. 11/04/2567 นบ/eb/33/2567 แขวงทางหลวงนนทบุรี
4 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2567 รหัสงาน 24200 งานบูรณะทางผิวคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 340 ตอนควบคุม 0100 ตอนบางบัวทอง - ลาดบัวหลวง ตอน 4 ระหว่างกม.18+000 - กม.19+555 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 10,885 ตร.ม. 11/04/2567 นบ/eb/35/2567 แขวงทางหลวงนนทบุรี
5 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2567 รหัสงาน 23200 งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 9 ตอนควบคุม 0201 ตอนคลองมหาสวัสดิ์ - คลองบางไผ่ ตอน 1 ระหว่างกม.32+200 - กม.34+200 (ด้านซ้ายทาง) (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 27,720 ตร.ม. 11/04/2567 นบ/eb/32/2567 แขวงทางหลวงนนทบุรี
6 กิจกรรมบำรุงรักษาสะพาน ปี 2567 รหัสงาน 29000 งานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 9 ตอนควบคุม 0201 ตอนคลองมหาสวัสดิ์ - คลองบางไผ่ ตอน 1 ที่กม.33+021 (คลองขื่อขวาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง 11/04/2567 นบ/eb/31/2567 แขวงทางหลวงนนทบุรี
7 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2567 รหัสงาน 23300 งานซ่อมทางผิวคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 346 ตอนควบคุม 0202 ตอนแยกนพวงศ์ - บางเลน ระหว่างกม.38+000 - กม.42+000 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 10,535 ตร.ม. 11/04/2567 นบ/eb/30/2567 แขวงทางหลวงนนทบุรี
8 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 307 ตอน แยกสวนสมเด็จ - สะพานนนทบุรี ตอน 2 ระหว่างกม.0+000 - กม.0+942 ปริมาณงาน 1 แห่ง 11/04/2567 นบ/eb/25/2567 แขวงทางหลวงนนทบุรี
9 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2567 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 9 ตอนควบคุม 0202 ตอนคลองบางไผ่ - คลองบางหลวง ตอน 1 ระหว่างกม.43+100 - กม.45+080 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 28,800 ตร.ม. 11/04/2567 นบ/eb/34/2567 แขวงทางหลวงนนทบุรี
10 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานราวกันอันตรายอื่น บนทางหลวงหมายเลข 302 ตอน สะพานพระนั่งเกล้า - ต่างระดับบางใหญ่ ตอน 3 ระหว่างกม.16+060 - กม.16+600 ปริมาณงาน 1 แห่ง 11/04/2567 นบ/eb/26/2567 แขวงทางหลวงนนทบุรี
11 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 20530 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงนนทบุรี จ.นนทบุรี 1 แห่ง 11/04/2567 นบ/eb/27/2567 แขวงทางหลวงนนทบุรี
12 กิจกรรมบำรุงรักษาสะพาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รหัสงาน 29000 งานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 9 ตอนควบคุม 0202 ตอนคลองบางไผ่ - คลองบางหลวง ที่กม.47+100 (คลองลำรี) (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง 10/04/2567 นบ./eb/21/2567 แขวงทางหลวงนนทบุรี
13 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 9 ตอนคลองมหาสวัสดิ์ - คลองบางไผ่ ตอน 3 ระหว่างกม.35+165 - กม.37+070 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 10/04/2567 นบ./eb/19/2567 แขวงทางหลวงนนทบุรี
14 กิจกรรมบำรุงรักษาสะพาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รหัสงาน 29000 งานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 9 ตอนควบคุม 0201 ตอนคลองมหาสวัสดิ์ - คลองบางไผ่ ตอน 2 ที่กม.33+908 (คลองบางคูเวียง) (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง 10/04/2567 นบ./eb/20/2567 แขวงทางหลวงนนทบุรี
15 กิจกรรมบำรุงรักษาสะพาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รหัสงาน 29000 งานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 302 ตอนควบคุม 0201 ตอนแยกพงษ์เพชร - สะพานพระนั่งเกล้า ตอน 2 ที่กม.10+025 (เกือกม้าตี๋น้อย) ปริมาณงาน 1 แห่ง 10/04/2567 นบ./eb/24/2567 แขวงทางหลวงนนทบุรี
แสดง 1 ถึง 15 จาก 164 รายการ