f
title
แขวงทางหลวงนนทบุรี
Nonthaburi Highways District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย ตอบสนองอย่างทันท่วงที
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ทำงานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 302 ตอนควบคุม 0202 ตอนสะพานพระนั่งเกล้า - ต่างระดับบางใหญ่ ระหว่าง กม.17+100 - กม.18+800 ปริมาณงาน 1 แห่ง 26/08/2562 26/08/2562 นบ./eb/38/2562 แขวงทางหลวงนนทบุรี
2 ทำงานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง บนทางหลวงหมายเลข 306 ตอนควบคุม 0102 ตอนแคราย - คลองบ้านใหม่ ระหว่าง กม.14+400 - กม.17+563 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง 26/08/2562 26/08/2562 นบ./eb/37/2562 แขวงทางหลวงนนทบุรี
3 ทำงานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ในทางหลวงหมายเลข 302 ตอนควบคุม 0201 ตอน แยกพงษ์เพชร - สะพานพระนั่งเกล้า ระหว่าง กม.4+196 - กม.5+100 ปริมาณงาน 1 แห่ง 26/08/2562 26/08/2562 นบ./eb/36/2562 แขวงทางหลวงนนทบุรี
4 ทำงานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 302 ตอนควบคุม 0202 ตอน สะพานพระนั่งเกล้า – ต่างระดับบางใหญ่ ตอน 1 ระหว่าง กม.11+704 – กม.18+700 (เป็นแห่ง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 224 ตร.ม.) 10/05/2562 10/05/2562 คค.06079/พ.1/104/2562 แขวงทางหลวงนนทบุรี
5 งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 9 ตอนควบคุม 0202 ตอนคลองบางไผ่ – คลองบางหลวง ระหว่าง กม.45+278 – กม.45+978 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 7 ต้น) 18/04/2562 18/04/2562 ประกาศผลนบ./eb/34/2562 แขวงทางหลวงนนทบุรี
6 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข 346 ตอนควบคุม 0201 , 0202 ตอน ต่างระดับลาดหลุมแก้ว - แยกนพวงศ์ - บางเลน ระหว่าง กม.28+800 – กม.35+200 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 5,180 ตร.ม.) 04/04/2562 04/04/2562 นบ.40/2562 แขวงทางหลวงนนทบุรี
7 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 346 ตอนควบคุม 0201 ตอนต่างระดับลาดหลุมแก้ว – แยกนพวงศ์ ระหว่าง กม.20+480 – กม.24+000 และกม.25+850 – กม.28+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 3,750 ตร.ม.) 04/04/2562 04/04/2562 นบ.39/2562 แขวงทางหลวงนนทบุรี
8 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข 340 ตอนควบคุม 0101 ตอน บางบัวทอง - ลาดบัวหลวง ระหว่าง กม.7+500 – กม.8+400 , กม.23+600 - กม.25+300 และกม.27+500 – กม.28+441 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 3,000 ตร.ม.) 04/04/2562 04/04/2562 นบ./eb/31/2562 แขวงทางหลวงนนทบุรี
9 ทำงานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง (รหัสงาน 32000) ทางหลวงหมายเลข 3215 ตอนควบคุม 0102 ตอน บางบัวทอง - ไทรน้อย ระหว่าง กม.16+797 - กม.17+472 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 6,080 ตร.ม.) 29/03/2562 29/03/2562 นบ./eb/30/2562 แขวงทางหลวงนนทบุรี
10 งานซ่อมสะพานและโครงสร้าง (รหัสงาน 23600) ทางหลวงหมายเลข 9 ตอนควบคุม 0201 ตอน คลองมหาสวัสดิ์ – คลองบางไผ่ตอน 2 ที่ กม.40+128 (ต่างระดับบางใหญ่) ปริมาณงาน 1 แห่ง 28/01/2562 25/01/2562 นบ.28/2562 แขวงทางหลวงนนทบุรี
11 งานซ่อมสะพานและโครงสร้าง ทางหลวงหมายเลข 9 ตอนควบคุม 0201 ตอนคลองมหาสวัสดิ์ - คลองบางไผ่ ระหว่าง กม.37+773 - กม.37+963 (สะพานข้ามคลองบางใหญ่ ทางหลัก) ปริมาณงาน 1 แห่ง 04/01/2562 04/01/2562 นบ.27/2562 แขวงทางหลวงนนทบุรี
แสดง 1 ถึง 11 จาก 11 รายการ