f
title
แขวงทางหลวงนนทบุรี
Nonthaburi Highways District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 9 ตอนควบคุม 0202 ตอนคลองบางไผ่ - คลองบางหลวง ระหว่างกม.52+500 - กม.55+300 ปริมาณงาน 31 ต้น 19/05/2565 นบ./eb/14/2565 แขวงทางหลวงนนทบุรี
2 งานโครงการปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 306 ตอนแคราย – คลองบ้านใหม่ ระหว่างกม.7+500 – กม.8+000 (รวมบริเวณทางแยกแคราย) ปริมาณงาน 1 แห่ง 23/03/2565 นบ./eb/13/2565 แขวงทางหลวงนนทบุรี
3 โครงการปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 306 ตอนแคราย - คลองบ้านใหม่ ระหว่างกม.7+500 - กม.8+000 (รวมบริเวณทางแยกแคราย) ปริมาณงาน 1 แห่ง 24/02/2565 นบ./eb/12/2565 แขวงทางหลวงนนทบุรี
4 งานโครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 9 ตอนควบคุม 0201 ตอนคลองมหาสวัสดิ์ - คลองบางไผ่ ที่กม.40+072 (บริเวณทางแยกต่างระดับบางใหญ่) ปริมาณงาน 1 แห่ง 23/02/2565 นบ./eb/11/2565 แขวงทางหลวงนนทบุรี
5 งานปรับปรุงและพัฒนาระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนปากเกร็ด - คลองประปา ระหว่างกม.0+000 - กม.5+651 ปริมาณงาน 1 แห่ง 23/02/2565 นบ./eb/10/2565 แขวงทางหลวงนนทบุรี
6 ทำความสะอาด (รหัสงาน 21570) ในพื้นที่ควบคุมแขวงทางหลวงนนทบุรี (ทางหลวงหมายเลข 9 , 302 , 345 , 3215 ) ปริมาณงาน 1,782,858 ตร.ม. . 18/02/2565 นบ.23/2565 แขวงทางหลวงนนทบุรี
7 งานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 340 ตอนควบคุม 0100 ตอน บางบัวทอง – ลาดบัวหลวง ตอน 1 ที่กม.21+485 คลองขุนศรี (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง 25/01/2565 นบ.19/2565 แขวงทางหลวงนนทบุรี
8 งานทำความสะอาด (รหัสงาน 21570) ในพื้นที่ควบคุมแขวงทางหลวงนนทบุรี (ทางหลวงหมายเลข 9 , 302 , 345 , 3215 ) ปริมาณงาน 2,292,246 ตร.ม. 18/01/2565 นบ./eb/8/2565 แขวงทางหลวงนนทบุรี
9 งานบำรุงรักษาสะพาน (รหัสงาน 29100) ทางหลวงหมายเลข 340 ตอนควบคุม 0100 ตอนบางบัวทอง - ลาดบัวหลวง ตอน 3 ที่กม.6+687 (คลองเจ๊ก) ปริมาณงาน 1 แห่ง 13/01/2565 นบ.20/2565 แขวงทางหลวงนนทบุรี
10 งานบำรุงรักษาสะพาน (รหัสงาน 29100) ทางหลวงหมายเลข 340 ตอนควบคุม 0100 ตอนบางบัวทอง - ลาดบัวหลวง ตอน 1 ที่กม.21+485 คลองขุนศรี (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง 13/01/2565 นบ./eb/17/2565 แขวงทางหลวงนนทบุรี
11 งานบำรุงรักษาสะพาน (รหัสงาน 29100) ทางหลวงหมายเลข 340 ตอนควบคุม 0100 ตอนบางบัวทอง - ลาดบัวหลวง ตอน 2 ที่กม.14+429 (คลองลัดยายแดง) และกม.15+945 (คลองลากฆ้อน) ปริมาณงาน 2 แห่ง 13/01/2565 นบ./ค/16/2565 แขวงทางหลวงนนทบุรี
12 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ (รหัสงาน 22200) ทางหลวงหมายเลข 307 ตอนควบคุม 0101 ตอนแยกสวนสมเด็จ - สะพานนนทบุรี ระหว่างกม.0+000 - กม.0+942 ปริมาณงาน 24,430 ตร.ม. 29/12/2564 นบ.18/2565 แขวงทางหลวงนนทบุรี
13 งานบำรุงรักษาสะพาน (รหัสงาน 29100) ทางหลวงหมายเลข 340 ตอนควบคุม 0100 ตอนบางบัวทอง – ลาดบัวหลวง ตอน 2 ที่กม.14+429 (คลองลัดยายแดง) และกม.15+945 (คลองลากฆ้อน) ปริมาณงาน 2 แห่ง 17/12/2564 นบ./ค/13/2565 แขวงทางหลวงนนทบุรี
14 งานบำรุงรักษาสะพาน (รหัสงาน 29100 ) ทางหลวงหมายเลข 340 ตอนควบคุม 0100 ตอน บางบัวทอง – ลาดบัวหลวง ตอน 1 ที่กม.21+485 คลองขุนศรี (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง ระยะเวลาทำการ 120 วัน 17/12/2564 นบ./ค/14/2565 แขวงทางหลวงนนทบุรี
15 งานกิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง (รหัสงาน 33300) ทางหลวงมายเลข 340 ตอนควบคุม 0100 ตอนบางบัวทอง - ลาดบัวหลวง ตอน 1 ระหว่างกม.18+124 - กม.20+200 ปริมาณงาน 1 แห่ง (1,976 เมตร) 17/12/2564 นบ.4/2565 แขวงทางหลวงนนทบุรี
แสดง 1 ถึง 15 จาก 106 รายการ