f
title
แขวงทางหลวงนนทบุรี
Nonthaburi Highways District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
46 งานไฟสัญญาณจราจร (รหัสงาน 31420) ทางหลวงหมายเลข 3215 ตอนควบคุม 0102 ตอน บางบัวทอง - ไทรน้อย ที่กม.26+275 ปริมาณงาน 1 แห่ง 27/10/2565 นบ./eb/11/2566 แขวงทางหลวงนนทบุรี
47 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง (รหัสงาน 31100) ทางหลวงหมายเลข 301 ตอนควบคุม 0100 ตอน คลองบางเขน – ติวานนท์ ระหว่างกม.3+378 - กม.5+119 ปริมาณงาน 1 แห่ง (1,450 SQ.M.) 27/10/2565 นบ./eb/9/2566 แขวงทางหลวงนนทบุรี
48 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร (รหัสงาน 31430) ทางหลวงหมายเลข 306 ตอนควบคุม 0102 ตอนแคราย – คลองบ้านใหม่ ตอน 1 ระหว่างกม.12+000 - กม.16+435 ปริมาณงาน 1 แห่ง (156 EACH.) 27/10/2565 นบ./eb/5/2566 แขวงทางหลวงนนทบุรี
49 งานไฟสัญญาณจราจร (รหัสงาน 31420) ทางหลวงหมายเลข 306 ตอนควบคุม 0102 ตอน แคราย – คลองบ้านใหม่ ตอน 3 ที่กม.18+031 ปริมาณงาน 1 แห่ง 27/10/2565 นบ.10/2566 แขวงทางหลวงนนทบุรี
50 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร (รหัสงาน 31430) ทางหลวงหมายเลข 9 ตอนควบคุม 0202 ตอน คลองบางไผ่ - คลองบางหลวง ตอน 7 ระหว่างกม.58+800 - กม.60+141 ปริมาณงาน 1 แห่ง (42 ต้น) 27/10/2565 นบ./eb/8/2566 แขวงทางหลวงนนทบุรี
51 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร (รหัสงาน 31430) ทางหลวงหมายเลข 9 ตอนควบคุม 0202 ตอน คลองบางไผ่ - คลองบางหลวง ตอน 3 ระหว่างกม.46+100 - กม.47+400 ปริมาณงาน 1 แห่ง (68 ต้น) 27/10/2565 นบ./eb/6/2566 แขวงทางหลวงนนทบุรี
52 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร (รหัสงาน 31430) ทางหลวงหมายเลข 301 ตอนควบคุม 0100 ตอน คลองบางเขน – ติวานนท์ ตอน 1 ระหว่างกม.3+378 - กม.5+119 ปริมาณงาน 1 แห่ง 27/10/2565 นบ./eb/7/2566 แขวงทางหลวงนนทบุรี
53 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง (รหัสงาน 31100) ทางหลวงหมายเลข 302 ตอนควบคุม 0201 ตอนแยกพงษ์เพชร – สะพานพระนั่งเกล้า ตอน 2 ระหว่างกม.6+600 - กม.8+674 ปริมาณงาน 1 แห่ง (3,110 SQ.M.) 27/10/2565 นบ./eb/12/2566 แขวงทางหลวงนนทบุรี
54 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง (รหัสงาน 31100) ทางหลวงหมายเลข 302 ตอนควบคุม 0202 ตอนสะพานพระนั่งเกล้า - ต่างระดับบางใหญ่ ตอน 1 ระหว่างกม.11+704 - กม.14+295 ปริมาณงาน 1 แห่ง (3,886 SQ.M.) 27/10/2565 นบ./eb/13/2566 แขวงทางหลวงนนทบุรี
55 งานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม และเกาะแบ่งถนน ในทางหลวงหมายเลข 3215 ตอนควบคุม 0102 ตอนบางบัวทอง - ไทรน้อย ระหว่างกม.24+445 - กม.25+900 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 12/10/2565 นบ./eb/4/2566 แขวงทางหลวงนนทบุรี
56 งานเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต ในทางหลวงหมายเลข 3215 ตอนควบคุม 0102 ตอนบางบัวทอง - ไทรน้อย ระหว่างกม.13+085 - กม.17+000 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 33,688 เมตร 07/10/2565 นบ./eb/3/2566 แขวงทางหลวงนนทบุรี
57 งานเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต (รหัสงาน 22400) ทางหลวงหมายเลข 306 ตอนควบคุม 0101 ตอนพระราม 7 - แคราย ระหว่างกม.5+000 - กม.6+961 ปริมาณงาน 19,630 เมตร 07/10/2565 นบ./eb/1/2566 แขวงทางหลวงนนทบุรี
58 งานเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต ในทางหลวงหมายเลข 302 ตอนควบคุม 0202 ตอนสะพานพระนั่งเกล้า - ต่างระดับบางใหญ่ ตอน 1 ระหว่างกม.12+200 - กม.14+210 (ทางหลัก) และกม.12+200 – กม.14+210 (คู่ขนานด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 32,635 เมตร 07/10/2565 นบ.2/2566 แขวงทางหลวงนนทบุรี
59 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 9 ตอนควบคุม 0202 ตอนคลองบางไผ่ - คลองบางหลวง ระหว่างกม.52+500 - กม.55+300 ปริมาณงาน 31 ต้น 19/05/2565 นบ.28/2565 แขวงทางหลวงนนทบุรี
60 งานโครงการปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 306 ตอนแคราย – คลองบ้านใหม่ ระหว่างกม.7+500 – กม.8+000 (รวมบริเวณทางแยกแคราย) ปริมาณงาน 1 แห่ง 23/03/2565 นบ./eb/13/2565 แขวงทางหลวงนนทบุรี
แสดง 46 ถึง 60 จาก 164 รายการ