f
title
แขวงทางหลวงนนทบุรี
Nonthaburi Highways District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
76 งานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 340 ตอนควบคุม 0100 ตอน บางบัวทอง – ลาดบัวหลวง ตอน 3 ที่กม.6+687 (คลองเจ็ก) ปริมาณงาน 1 แห่ง 16/12/2564 นบ./ค/10/2565 แขวงทางหลวงนนทบุรี
77 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร (รหัสงาน 31430) ทางหลวงหมายเลข 9 ตอนควบคุม 0202 ตอนคลองบางไผ่ - คลองบางหลวง ระหว่างกม.44+074 - กม.45+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง (58 ต้น) 16/12/2564 นบ.7/2565 แขวงทางหลวงนนทบุรี
78 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร (รหัสงาน 31430) ทางหลวงหมายเลข 346 ตอนควบคุม 0201 ตอนต่างระดับลาดหลุมแก้ว - แยกนพวงศ์ ตอน 5 ระหว่างกม.27+200 – กม.28+450 ปริมาณงาน 1 แห่ง (72 ต้น) 16/12/2564 นบ.6/2565 แขวงทางหลวงนนทบุรี
79 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร (รหัสงาน 31430 ) ทางหลวงหมายเลข 346 ตอนควบคุม 0201 ตอนต่างระดับลาดหลุมแก้ว ถึง แยกนพวงศ์ ตอน 3 ระหว่างกม.20+850 ถึง กม.25+270 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (43 ต้น) 16/12/2564 นบ.5/2565 แขวงทางหลวงนนทบุรี
80 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ (รหัสงาน 22200) ทางหลวงหมายเลข 345 ตอนควบคุม 0100 ตอนบางบัวทอง - บางคูวัด ตอน 2 ระหว่างกม.9+300 - กม.10+200 (ซ้ายทางเป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 13,000 ตร.ม. 16/12/2564 นบ.3/2565 แขวงทางหลวงนนทบุรี
81 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 340 ตอนควบคุม 0100 ตอนบางบัวทอง - ลาดบัวหลวง ตอน 2 ระหว่างกม.14+200 - กม.15+020 ปริมาณงาน 1 แห่ง (42 ต้น) 16/12/2564 นบ.9/2565 แขวงทางหลวงนนทบุรี
82 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 340 ตอนควบคุม 0100 ตอนบางบัวทอง - ลาดบัวหลวง ตอน 1 ระหว่างกม.8+080 - กม.8+800 ปริมาณงาน 1 แห่ง (40 ต้น) 16/12/2564 นบ.10/2565 แขวงทางหลวงนนทบุรี
83 งานไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร (รหัสงาน 31400) ทางหลวงหมายเลข 346 ตอนควบคุม 0201 ตอนต่างระดับลาดหลุมแก้ว - แยกนพวงศ์ ตอน 4 ระหว่างกม.25+320 – กม.27+180 ปริมาณงาน 1 แห่ง (90 ต้น) 16/12/2564 นบ.8/2565 แขวงทางหลวงนนทบุรี
84 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 302 ตอนควบคุม 0202 ตอนสะพานพระนั่งเกล้า – ต่างระดับบางใหญ่ ระหว่างกม.14+710 – กม.14+798 (ด้านขวาทาง)ปริมาณงาน 1 แห่ง (88 เมตร) 16/12/2564 นบ.12/2565 แขวงทางหลวงนนทบุรี
85 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร (รหัสงาน 31430 ) ทางหลวงหมายเลข 346 ตอนควบคุม 0201 ตอนต่างระดับลาดหลุมแก้ว - แยกนพวงศ์ ตอน 6 ระหว่างกม.29+630 - กม.32+537 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (142 ต้น) 15/12/2564 นบ.13/2565 แขวงทางหลวงนนทบุรี
86 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3 – 6) (รหัสงาน 21520 ) หมวดทางหลวงบางใหญ่ แขวงทางหลวงนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 แห่ง ทางหลวงหมายเลข 9 ตอนคลองบางไผ่ - คลองบางหลวง ที่กม.47+842 (ด้านซ้ายทาง) 13/12/2564 นบ.2/2565 แขวงทางหลวงนนทบุรี
87 งานซ่อมทางผิวคอนกรีต (รหัสงาน 23400) ทางหลวงหมายเลข 3901 , 3902 ตอนควบคุม 0201 ตอนคลองมหาสวัสดิ์ – คลองบางไผ่ ระหว่างกม.36+300 - กม.41+811 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1,850 ตร.ม. 03/12/2564 นบ.11/2565 แขวงทางหลวงนนทบุรี
88 งานตัดหญ้าและถางป่า (รหัสงาน 21520 ) ในสายทางควบคุมของแขวงทางหลวงนนทบุรี ปริมาณงาน 10,211,350 ตร.ม. 02/12/2564 นบ.1/2565 แขวงทางหลวงนนทบุรี
89 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3 –6) หมวดทางหลวงบางใหญ่ แขวงทางหลวงนนทบุรี จ.นนทบุรี 1 แห่ง ทางหลวงหมายเลข 9 ตอนคลองบางไผ่ - คลองบางหลวง ที่กม.47+842 (ด้านซ้ายทาง) 27/10/2564 นบ./eb/1/2565 แขวงทางหลวงนนทบุรี
90 งานตัดหญ้าและถางป่า (รหัสงาน 21520) ในสายทางควบคุมแขวงทางหลวงนนทบุรี ปริมาณงาน 10,211,350 ตร.ม. 02/11/2564 นบ./eb/2/2565 แขวงทางหลวงนนทบุรี
แสดง 76 ถึง 90 จาก 164 รายการ