f
title
แขวงทางหลวงนนทบุรี
Nonthaburi Highways District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางคู่ขนานทางหลวง 345 บางบัวทอง - บางคูวัด ต.ลำโพ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ระยะทาง 1.100 กิโลเมตร กว้าง 7.00 เมตร หนา 0.05 เมตร พร้อมระบบระบายน้ำข้างทางและบ่อพักพร้อมช่องรับน้ำ 1 สายทาง ระหว่างกม.0+550 – กม.2+530(เป็นช่วงๆ) 27/03/2566 นบ.37/2566 แขวงทางหลวงนนทบุรี
2 งานบำรุงรักษาสะพาน (รหัสงาน 29100) ทางหลวงหมายเลข 302 ตอนควบคุม 0202 ตอน สะพานพระนั่งเกล้า - ต่างระดับบางใหญ่ ที่กม.13+456 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/11/2565 65117172853 แขวงทางหลวงนนทบุรี
3 งานปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงนนทบุรี จ.นนทบุรี ทางหลวงหมายเลข 302 ตอนควบคุม 0201 ตอนแยกพงษ์เพชร – สะพานพระนั่งเกล้า ที่กม.11+200 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง 04/11/2565 นบ./eb/16/2566 แขวงทางหลวงนนทบุรี
4 งานไฟสัญญาณจราจร (รหัสงาน 31420) ทางหลวงหมายเลข 3215 ตอนควบคุม 0102 ตอน บางบัวทอง - ไทรน้อย ที่กม.26+275 ปริมาณงาน 1 แห่ง 22/11/2565 นบ./eb/15/2566 แขวงทางหลวงนนทบุรี
5 งานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม และเกาะแบ่งถนน ในทางหลวงหมายเลข 3215 ตอนควบคุม 0102 ตอนบางบัวทอง - ไทรน้อย ระหว่างกม.24+445 - กม.25+900 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 22/11/2565 นบ./eb/14/2566 แขวงทางหลวงนนทบุรี
6 งานไฟสัญญาณจราจร (รหัสงาน 31420) ทางหลวงหมายเลข 3215 ตอนควบคุม 0102 ตอน บางบัวทอง - ไทรน้อย ที่กม.26+275 ปริมาณงาน 1 แห่ง 27/10/2565 นบ./eb/11/2566 แขวงทางหลวงนนทบุรี
7 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง (รหัสงาน 31100) ทางหลวงหมายเลข 301 ตอนควบคุม 0100 ตอน คลองบางเขน – ติวานนท์ ระหว่างกม.3+378 - กม.5+119 ปริมาณงาน 1 แห่ง (1,450 SQ.M.) 27/10/2565 นบ./eb/9/2566 แขวงทางหลวงนนทบุรี
8 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร (รหัสงาน 31430) ทางหลวงหมายเลข 306 ตอนควบคุม 0102 ตอนแคราย – คลองบ้านใหม่ ตอน 1 ระหว่างกม.12+000 - กม.16+435 ปริมาณงาน 1 แห่ง (156 EACH.) 27/10/2565 นบ./eb/5/2566 แขวงทางหลวงนนทบุรี
9 งานไฟสัญญาณจราจร (รหัสงาน 31420) ทางหลวงหมายเลข 306 ตอนควบคุม 0102 ตอน แคราย – คลองบ้านใหม่ ตอน 3 ที่กม.18+031 ปริมาณงาน 1 แห่ง 27/10/2565 นบ.10/2566 แขวงทางหลวงนนทบุรี
10 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร (รหัสงาน 31430) ทางหลวงหมายเลข 9 ตอนควบคุม 0202 ตอน คลองบางไผ่ - คลองบางหลวง ตอน 7 ระหว่างกม.58+800 - กม.60+141 ปริมาณงาน 1 แห่ง (42 ต้น) 27/10/2565 นบ./eb/8/2566 แขวงทางหลวงนนทบุรี
11 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร (รหัสงาน 31430) ทางหลวงหมายเลข 9 ตอนควบคุม 0202 ตอน คลองบางไผ่ - คลองบางหลวง ตอน 3 ระหว่างกม.46+100 - กม.47+400 ปริมาณงาน 1 แห่ง (68 ต้น) 27/10/2565 นบ./eb/6/2566 แขวงทางหลวงนนทบุรี
12 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร (รหัสงาน 31430) ทางหลวงหมายเลข 301 ตอนควบคุม 0100 ตอน คลองบางเขน – ติวานนท์ ตอน 1 ระหว่างกม.3+378 - กม.5+119 ปริมาณงาน 1 แห่ง 27/10/2565 นบ./eb/7/2566 แขวงทางหลวงนนทบุรี
13 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง (รหัสงาน 31100) ทางหลวงหมายเลข 302 ตอนควบคุม 0201 ตอนแยกพงษ์เพชร – สะพานพระนั่งเกล้า ตอน 2 ระหว่างกม.6+600 - กม.8+674 ปริมาณงาน 1 แห่ง (3,110 SQ.M.) 27/10/2565 นบ./eb/12/2566 แขวงทางหลวงนนทบุรี
14 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง (รหัสงาน 31100) ทางหลวงหมายเลข 302 ตอนควบคุม 0202 ตอนสะพานพระนั่งเกล้า - ต่างระดับบางใหญ่ ตอน 1 ระหว่างกม.11+704 - กม.14+295 ปริมาณงาน 1 แห่ง (3,886 SQ.M.) 27/10/2565 นบ./eb/13/2566 แขวงทางหลวงนนทบุรี
15 งานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม และเกาะแบ่งถนน ในทางหลวงหมายเลข 3215 ตอนควบคุม 0102 ตอนบางบัวทอง - ไทรน้อย ระหว่างกม.24+445 - กม.25+900 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 12/10/2565 นบ./eb/4/2566 แขวงทางหลวงนนทบุรี
แสดง 1 ถึง 15 จาก 92 รายการ