f
title
แขวงทางหลวงนนทบุรี
Nonthaburi Highways District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
91 งานป้ายจราจร (รหัสงาน 31200) บนทางหลวงหมายเลข 340 ตอนควบคุม 0100 ตอน บางบัวทอง - ลาดบัวหลวง ตอน 1 ระหว่าง กม.1+000 - กม.13+000 และกม.18+000 - กม.28+000ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 167 ตร.ม.) 07/04/2563 นบ.30/2563 แขวงทางหลวงนนทบุรี
92 งานเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต (รหัสงาน 22400) ในทางหลวงหมายเลข 3901 ตอนควบคุม 0201 ตอน คลองมหาสวัสดิ์ - คลองบางไผ่ ระหว่าง กม.37+787 - กม.41+300 ปริมาณงาน 16,630 เมตร 07/04/2563 สัญญานบ.19/2563 แขวงทางหลวงนนทบุรี
93 งานราวกันอันตราย (รหัสงาน 31500) บนทางหลวงหมายเลข 302 ตอนควบคุม 0201 ตอน แยกพงษ์เพชร - สะพานพระนั่งเกล้า ตอน 2 ระหว่าง กม.11+130 – กม.11+238 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 108 เมตร) 07/04/2563 สัญญานบ.12/2563 แขวงทางหลวงนนทบุรี
94 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง (รหัสงาน 31100) ในทางหลวงหมายเลข 3902 ตอนควบคุม 0201 , 0202 ตอน คลองมหาสวัสดิ์ - คลองบางไผ่ - คลองบางหลวง ระหว่าง กม.31+872 - กม.44+550 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 5,695 ตร.ม.) 07/04/2563 สัญญานบ.13/2563 แขวงทางหลวงนนทบุรี
95 งานสะพานลอยคนเดินข้ามหรือทางลอด (รหัสงาน 21324) ในทางหลวงหมายเลข 9 ตอนคลองมหาสวัสดิ์ - คลองบางไผ่ ที่ กม.36+964 (หน้าโรงพยาบาลบางใหญ่) ปริมาณงาน 1 แห่ง 24/08/2563 สัญญานบ.51/2563 แขวงทางหลวงนนทบุรี
96 งานสะพาน (รหัสงาน 21321) ในทางหลวงหมายเลข 3901 ตอนควบคุม 0202 ตอน คลองบางไผ่ – คลองบางหลวง ที่ กม.47+250 (สะพานข้ามคลองลำรี) ปริมาณงาน 1 แห่ง 21/08/2563 สัญญานบ.52/2563 แขวงทางหลวงนนทบุรี
97 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง (รหัสงาน 31100) บนทางหลวงหมายเลข 3901 ตอนควบคุม 0201 ตอนคลองมหาสวัสดิ์ - คลองบางไผ่ ระหว่างกม.31+872 - กม.40+577 และบนทางหลวงหมายเลข 3901 ตอนควบคุม 0202 ตอนคลองบางไผ่ - คลองบางหลวง ระหว่างกม.43+031 - กม.44+450 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 4,695 ตร.ม.) 24/03/2563 นบ.8/2563 แขวงทางหลวงนนทบุรี
98 งานเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต (รหัสงาน 22400) ในทางหลวงหมายเลข 306 ตอนควบคุม 0101 ตอนพระราม 7 - แคราย ตอน 1 ระหว่างกม.1+490 - กม.3+934 ปริมาณงาน 24,660 เมตร 24/03/2563 นบ.9/2563 แขวงทางหลวงนนทบุรี
99 งานเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต (รหัสงาน 22400) ในทางหลวงหมายเลข 302 ตอนควบคุม 0201 ตอน แยกพงษ์เพชร - สะพานพระนั่งเกล้า ตอน 1 ระหว่าง กม.3+762 - กม.6+300 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 19,490 เมตร 24/03/2563 นบ./eb/8/2563 แขวงทางหลวงนนทบุรี
100 งานราวกันอันตราย (รหัสงาน 31500) บนทางหลวงหมายเลข 340 ตอนควบคุม 0100 ตอน บางบัวทอง – ลาดบัวหลวง ตอน 5 ระหว่าง กม.18+124 - กม.19+480 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1,356 ตร.ม.) 07/04/2563 สัญญานบ.29/2563 แขวงทางหลวงนนทบุรี
101 งานปรับปรุงอาคารที่ทำการ แขวงทางหลวงนนทบุรี บนทางหลวงหมายเลข 302 ตอน แยกพงษ์เพชร – สะพานพระนั่งเกล้า ที่กม.11+200 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง 08/04/2563 63047132611 แขวงทางหลวงนนทบุรี
102 งานกิจกรรมก่อสร้างบูรณะปรับปรุงสะพานและท่ออุโมงค์ คสล. (รหัสงาน 11400) ในทางหลวงหมายเลข 346 ตอนควบคุม 0201 ตอน ต่างระดับลาดหลุมแก้ว - แยกนพวงศ์ ระหว่าง กม.24+000 - กม.24+920 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง 19/03/2563 สัญญานบ.4/2563 แขวงทางหลวงนนทบุรี
103 งานราวกันอันตราย (รหัสงาน 31500) บนทางหลวงหมายเลข 340 ตอนควบคุม 0102 ตอน บางบัวทอง – ลาดบัวหลวง ตอน 7 ระหว่าง กม.26+270 - กม.27+026 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 756 เมตร) 27/03/2563 นบ./eb/13/2563 แขวงทางหลวงนนทบุรี
104 งานราวกันอันตราย (รหัสงาน 31500) บนทางหลวงหมายเลข 340 ตอนควบคุม 0100 ตอน บางบัวทอง – ลาดบัวหลวง ตอน 4 ระหว่าง กม.23+448 - กม.24+340 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 892 เมตร) 27/03/2563 นบ./eb/15/2563 แขวงทางหลวงนนทบุรี
105 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร (รหัสงาน 31430) บนทางหลวงหมายเลข 346 ตอนควบคุม 0201 ตอนต่างระดับลาดหลุมแก้ว - แยกนพวงศ์ ตอน 1 ระหว่าง กม.20+480 - กม.24+000 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 51 ต้น) 27/03/2563 นบ./eb/12/2563 แขวงทางหลวงนนทบุรี
แสดง 91 ถึง 105 จาก 123 รายการ