f
title
แขวงทางหลวงนนทบุรี
Nonthaburi Highways District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อเสาเหล็ก 4x4x6.00 ม. (หนา 3.2 มม.) จำนวน 30 ต้นๆละ 3250 บาท 18/01/2565 418/60/65/89 แขวงทางหลวงนนทบุรี
2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 18/01/2565 418/60/65/88 แขวงทางหลวงนนทบุรี
3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 17/01/2565 418/60/65/87 แขวงทางหลวงนนทบุรี
4 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 17/01/2565 418/60/65/86 แขวงทางหลวงนนทบุรี
5 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 13/01/2565 418/60/65/82 แขวงทางหลวงนนทบุรี
6 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 13/01/2565 418/60/65/81 แขวงทางหลวงนนทบุรี
7 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 07/01/2565 418/60/65/80 แขวงทางหลวงนนทบุรี
8 ซื้อวัสดุไฟฟ้า 06/01/2565 418/45/65/78 แขวงทางหลวงนนทบุรี
9 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 05/01/2565 418/60/65/76 แขวงทางหลวงนนทบุรี
10 ซื้อลูกเซอร์กิต 32A จำนวน 30 ตัวๆละ 320 บาท 05/01/2565 418/45/65/77 แขวงทางหลวงนนทบุรี
11 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 04/01/2565 418/45/65/75 แขวงทางหลวงนนทบุรี
12 ซื้อกรวยยาง ขนาด 80 ซม. จำนวน 30 ใบๆละ 650 บาท 04/01/2565 418/60/65/74 แขวงทางหลวงนนทบุรี
13 จ้างเหมางานบำรุงรักษาสิ่งอำนวยความปลอดภัยอื่นๆ (รหัสงาน 21423)ในทางหลวงหมายเลข 9 ตอนควบคุม 0202 ตอนคลองบางไผ่-คลองบางหลวง ระหว่าง กม.48+900-กม.58+800 24/12/2564 418/-/65/73 แขวงทางหลวงนนทบุรี
14 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 23/12/2564 418/60/65/72 แขวงทางหลวงนนทบุรี
15 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 22/12/2564 418/60/65/71 แขวงทางหลวงนนทบุรี
แสดง 1 ถึง 15 จาก 303 รายการ