f
title
แขวงทางหลวงนนทบุรี
Nonthaburi Highways District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 ซื้อกุญแจ ขนาด 40 มม. จำนวน 30 ชุด 25/01/2567 418/85/67/126 แขวงทางหลวงนนทบุรี
32 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 01/02/2567 418/60/67/131 แขวงทางหลวงนนทบุรี
33 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 01/02/2567 418/45/67/132 แขวงทางหลวงนนทบุรี
34 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 30/01/2567 418/70/67/129 แขวงทางหลวงนนทบุรี
35 ซื้อแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 25 ตัน 16/01/2567 418/60/67/111 แขวงทางหลวงนนทบุรี
36 จ้างเหมาซ่อมงานอุบัติเหตุ ในทางหลวงหมายเลข 302 24/01/2567 418/-/67/124 แขวงทางหลวงนนทบุรี
37 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 25/01/2567 418/60/67/127 แขวงทางหลวงนนทบุรี
38 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 9 รายการ 25/01/2567 418/45/67/125 แขวงทางหลวงนนทบุรี
39 จ้างเหมางานที่พักผู้โดยสาร ในทางหลวงหมายเลข 306 22/01/2567 418/-/67/121 แขวงทางหลวงนนทบุรี
40 จ้างเหมางานทำตรายาง จำนวน 2 รายการ 02/01/2567 418/-/67/108 แขวงทางหลวงนนทบุรี
41 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 22/01/2567 418/60/67/123 แขวงทางหลวงนนทบุรี
42 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 22/01/2567 418/60/67/122 แขวงทางหลวงนนทบุรี
43 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ 19/01/2567 418/60/67/119 แขวงทางหลวงนนทบุรี
44 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 18/01/2567 418/60/67/113 แขวงทางหลวงนนทบุรี
45 จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ 18/01/2567 418/-/67/118 แขวงทางหลวงนนทบุรี
แสดง 31 ถึง 45 จาก 1,294 รายการ