f
title
แขวงทางหลวงนนทบุรี
Nonthaburi Highways District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
91 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ 15/03/2567 418/45/67/167 แขวงทางหลวงนนทบุรี
92 ซื้อหลักล้มลุก(พร้อมติดตั้ง) 14/03/2567 418/60/67/166 แขวงทางหลวงนนทบุรี
93 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 13/03/2567 418/60/67/164 แขวงทางหลวงนนทบุรี
94 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 12/03/2567 418/60/67/161 แขวงทางหลวงนนทบุรี
95 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 12/03/2567 418/60/67/162 แขวงทางหลวงนนทบุรี
96 จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ 12/03/2567 418/-/67/160 แขวงทางหลวงนนทบุรี
97 ซื้อไฟไซเรน LED 12V 4 ช่อง จำนวน 1 ชุดฯละ 4,200 บาท 20/02/2567 418/งท/30/67/38 แขวงทางหลวงนนทบุรี
98 ซื้อมือจับประตูข้างซ้าย จำนวน 1 ชุดฯละ 1,200 บาท 20/02/2567 418/งท/30/67/39 แขวงทางหลวงนนทบุรี
99 ซื้อไส้กรองชนิดต่างๆ จำนวน 3 รายการ 20/02/2567 418/งท/30/67/37 แขวงทางหลวงนนทบุรี
100 ซื้ออะไหล่ของเครื่องตัดหญ้า จำนวน 2 รายการ เป็นจำนวนเงิน 5,100 บาท 20/02/2567 418/งท/30/67/36 แขวงทางหลวงนนทบุรี
101 ซื้ออะไหล่ของเครื่องตัดหญ้า จำนวน 2 รายการ เป็นจำนวนเงิน 4,700 บาท 20/02/2567 418/งท/30/67/35 แขวงทางหลวงนนทบุรี
102 ซื้ออะไหล่ของเครื่องตัดหญ้า จำนวน 3 รายการ เป็นจำนวนเงิน 9,000 บาท 20/02/2567 418/งท/30/67/34 แขวงทางหลวงนนทบุรี
103 ซื้อแบตเตอรี่ จำนวน 1 ชุดฯละ 20,826.80 บาท 14/02/2567 418/งท/30/67/33 แขวงทางหลวงนนทบุรี
104 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 01/03/2567 418/67/156 แขวงทางหลวงนนทบุรี
105 ซื้ออะไหล่รถหมายเลข 44-9298-14-2 จำนวน 2 รายการ 14/02/2567 418/งท/30/67/27 แขวงทางหลวงนนทบุรี
แสดง 91 ถึง 105 จาก 1,414 รายการ