f
title
แขวงทางหลวงนนทบุรี
Nonthaburi Highways District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1276 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 18/06/2564 418/60/64/187 แขวงทางหลวงนนทบุรี
1277 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 17/06/2564 418/60/64/186 แขวงทางหลวงนนทบุรี
1278 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ 17/06/2564 418/45/64/185 แขวงทางหลวงนนทบุรี
1279 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 2 รายการ 16/06/2564 418/85/64/184 แขวงทางหลวงนนทบุรี
1280 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ 14/06/2564 418/40/64/181 แขวงทางหลวงนนทบุรี
1281 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 14/06/2564 418/45/64/180 แขวงทางหลวงนนทบุรี
1282 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 14/06/2564 418/60/64/179 แขวงทางหลวงนนทบุรี
1283 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 11/06/2564 418/60/64/178 แขวงทางหลวงนนทบุรี
1284 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 11/06/2564 418/60/64/177 แขวงทางหลวงนนทบุรี
1285 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ 10/06/2564 418/60/64/176 แขวงทางหลวงนนทบุรี
1286 ซื้อแผ่นสะท้อนแสงสีขาว 36" (High Intensity Grade) จำนวน 50 หลาๆละ 1980 บาท 10/06/2564 418/60/64/175 แขวงทางหลวงนนทบุรี
1287 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ 09/06/2564 418/45/64/174 แขวงทางหลวงนนทบุรี
1288 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายาร 09/06/2564 418/60/64/173 แขวงทางหลวงนนทบุรี
1289 จ้างเหมางานซ่อมทางเท้า (รหัสงาน 21201) ในทางหลวงหมายเลข 302 ตอนควบคุม 0201 ตอน แยกพงษ์เพชร-สะพานพระนั่งเกล้า ที่กม.4+635-กม.4+900 (ด้านขวาทาง) 08/06/2564 418/-/64/172 แขวงทางหลวงนนทบุรี
1290 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 08/06/2564 418/40/64/171 แขวงทางหลวงนนทบุรี
แสดง 1,276 ถึง 1,290 จาก 1,345 รายการ