f
title
แขวงทางหลวงนนทบุรี
Nonthaburi Highways District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1291 ซื้อเสื้อสะท้อนแสง จำนวน 100 ตัวๆละ 650 บาท 08/06/2564 418/85/64/170 แขวงทางหลวงนนทบุรี
1292 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 23 ลบ.ม.ๆ ละ 3100 บาท 07/06/2564 418/60/64/168 แขวงทางหลวงนนทบุรี
1293 จ้างเหมางานทาสีน้ำปูนและติดตั้งเป้าสะท้อนแสง (รหัสงาน 21321) ในทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0100 ตอน ปากเกร็ด-คลองประปา ที่กม.3+520 (สะพานข้ามแยกเมืองทองธานี) ปริมาณงาน 1 แห่ง 07/06/2564 418/-/64/169 แขวงทางหลวงนนทบุรี
1294 ซื้อแผงสะท้อนแสงติด Curb (สีเหลือง) ขนาดความยาวแผง 50 ม. กว้าง 9x24 ซม. จำนวน 140 ชุดๆละ 450 บาท 01/06/2564 418/60/64/164 แขวงทางหลวงนนทบุรี
1295 จ้างเหมางานป้ายจราจร (รหัสงาน 21411) ในทางหลวงหมายเลข 302 ตอนควบคุม 0201 ตอน แยกพงษ์เพชร-สะพานพระนั่งเกล้า ที่กม.10+400 (ด้านขวาทาง) 28/05/2564 418/-/64/163 แขวงทางหลวงนนทบุรี
1296 จ้างเหมาซ่อมปั้มน้ำ ในทางหลวงหมายเลข 304 ตอน ปากเกร็ด-คลองประปา ช่วงบริเวณใต้ทางด่วนแจ้งวัฒนะ (บ่อสูบน้ำ จุดB) 25/05/2564 418/-/64/160 แขวงทางหลวงนนทบุรี
1297 จ้างเหมางานซ่อมทางเท้า (รหัสงาน 21201) ในทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0100 ตอน ปากเกร็ด-คลองประปา ระหว่าง กม.1+608-กม.1+758 (ด้านขวาทาง) 25/05/2564 418/-/64/161 แขวงทางหลวงนนทบุรี
1298 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ 24/05/2564 418/45/64/158 แขวงทางหลวงนนทบุรี
1299 จ้างเหมางานป้ายจราจร ในทางหลวงหมายเลข 3215 ตอนควบคุม 0102 ตอน บางบัวทอง-ไทรน้อย ที่กม.13+035 และที่กม.13+950 24/05/2564 418/-/64/157 แขวงทางหลวงนนทบุรี
1300 จ้างเหมางานป้ายจราจร ในทางหลวงหมายเลข 302 ตอน สะพานพระนั่งเกล้า-ต่างระดับบางใหญ่ (ทางหลักด้านซ้าย) ระหว่างกม.12+850-กม.14+000 20/05/2564 418/-/64/155 แขวงทางหลวงนนทบุรี
1301 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ 21/05/2564 418/45/64/156 แขวงทางหลวงนนทบุรี
1302 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ 20/05/2564 418/40/64/154 แขวงทางหลวงนนทบุรี
1303 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 20/05/2564 418/60/64/153 แขวงทางหลวงนนทบุรี
1304 ซื้อน้ำมันเบนซิน จำนวน 800 ลิตรๆละ 35.79 บาท 19/05/2564 418/35/64/150 แขวงทางหลวงนนทบุรี
1305 งานโครงการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกบนทางเท้า ทางหลวงหมายเลข 302 ตอนแยกพงษ์เพชร - สะพานพระนั่งเกล้า ระหว่าง กม.8+050 - กม.8+350 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 435 ตร.ม. 22/04/2564 นบ.26/2564 แขวงทางหลวงนนทบุรี
แสดง 1,291 ถึง 1,305 จาก 1,345 รายการ