f
title
แขวงทางหลวงนนทบุรี
Nonthaburi Highways District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานบำรุงรักษาสะพาน (รหัสงาน 29100) ทางหลวงหมายเลข 340 ตอนควบคุม 0100 ตอนบางบัวทอง - ลาดบัวหลวง ตอน 1 ที่กม.21+485 คลองขุนศรี (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง 21/01/2565 นบ./eb/17/2565 แขวงทางหลวงนนทบุรี
2 งานบำรุงรักษาสะพาน (รหัสงาน 29100) ทางหลวงหมายเลข 340 ตอนควบคุม 0100 ตอนบางบัวทอง – ลาดบัวหลวง ตอน 2 ที่กม.14+429 (คลองลัดยายแดง) และกม.15+945 (คลองลากฆ้อน) ปริมาณงาน 2 แห่ง 04/01/2565 นบ./ค/13/2565 แขวงทางหลวงนนทบุรี
3 งานบำรุงรักษาสะพาน (รหัสงาน 29100 ) ทางหลวงหมายเลข 340 ตอนควบคุม 0100 ตอน บางบัวทอง – ลาดบัวหลวง ตอน 1 ที่กม.21+485 คลองขุนศรี (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง ระยะเวลาทำการ 120 วัน 04/01/2565 นบ./ค/14/2565 แขวงทางหลวงนนทบุรี
4 งานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 340 ตอนควบคุม 0100 ตอน บางบัวทอง – ลาดบัวหลวง ตอน 3 ที่กม.6+687 (คลองเจ็ก) ปริมาณงาน 1 แห่ง 04/01/2565 นบ./ค/10/2565 แขวงทางหลวงนนทบุรี
5 งานไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 306 ตอนควบคุม 0102 ตอนแคราย –คลองบ้านใหม่ ตอน 2 ที่กม.13+900 ปริมาณงาน 1 แห่ง 16/11/2563 63117197225 แขวงทางหลวงนนทบุรี
6 งานราวกันอันตราย (รหัสงาน 31500) บนทางหลวงหมายเลข 340 ตอนควบคุม 0102 ตอน บางบัวทอง – ลาดบัวหลวง ตอน 7 ระหว่าง กม.26+270 - กม.27+026 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 756 เมตร) 07/04/2563 นบ./eb/13/2563 แขวงทางหลวงนนทบุรี
แสดง 1 ถึง 6 จาก 6 รายการ