f
title
แขวงทางหลวงนนทบุรี
Nonthaburi Highways District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 24/06/2565 418/0/65/267 แขวงทางหลวงนนทบุรี
2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 24/06/2565 418/60/65/266 แขวงทางหลวงนนทบุรี
3 ซื้อวัสดุอื่นๆ 24/06/2565 418/85/65/265 แขวงทางหลวงนนทบุรี
4 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 24/06/2565 418/40/65/264 แขวงทางหลวงนนทบุรี
5 ซื้อวัสดุสำนักงาน 23/06/2565 418/40/65/263 แขวงทางหลวงนนทบุรี
6 หมึกวัสดุสำนักงาน 22/06/2565 418/40/65/260 แขวงทางหลวงนนทบุรี
7 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 21/06/2565 418/60/65/259 แขวงทางหลวงนนทบุรี
8 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 20/06/2565 418/45/65/257 แขวงทางหลวงนนทบุรี
9 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 20/06/2565 418/45/65/256 แขวงทางหลวงนนทบุรี
10 ซื้อดวงโคมไฟสัญญาณจราจร จำนวน 16 ชุด 17/06/2565 418/45/65/253 แขวงทางหลวงนนทบุรี
11 จ้างเหมางานไฟฟ้าแสงสว่าง ในทางหลวงหมายเลข 340 20/06/2565 418/-/65/255 แขวงทางหลวงนนทบุรี
12 จ้างเหมางานท่อระบายน้ำ ในทางหลวงหมายเลข 3901 17/06/2565 418/-/65/252 แขวงทางหลวงนนทบุรี
13 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 16/06/2565 418/60/65/251 แขวงทางหลวงนนทบุรี
14 จ้างเหมางานตีเส้นและทำเครื่องหมายจราจร สาย 304 16/06/2565 418/-/65/250 แขวงทางหลวงนนทบุรี
15 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ 15/06/2565 418/45/65/249 แขวงทางหลวงนนทบุรี
แสดง 1 ถึง 15 จาก 467 รายการ