f
title
แขวงทางหลวงนนทบุรี
Nonthaburi Highways District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 31/05/2567 418/60/67/183 แขวงทางหลวงนนทบุรี
17 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 31/05/2567 418/60/67/182 แขวงทางหลวงนนทบุรี
18 จ้างเหมาผลิตป้ายคัทเอาท์ 31/05/2567 418/-/67/184 แขวงทางหลวงนนทบุรี
19 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 1,680 ลิตร 05/06/2567 418/35/67/187 แขวงทางหลวงนนทบุรี
20 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 7,320 ลิตร 05/06/2567 418/35/67/1 แขวงทางหลวงนนทบุรี
21 ซื้อน้ำมันเบนซิน จำนวน 800 ลิตร 28/05/2567 418/35/67/180 แขวงทางหลวงนนทบุรี
22 จ้างซ่อมระบบแอร์รถหมายเลข 20-6254-15-9 เป็นจำนวนเงิน 18,190 บาท 21/05/2567 418/งท/-/67/78 แขวงทางหลวงนนทบุรี
23 ซื้ออะไหล่รถหมายเลข 46-7018-16-1 เป็นจำนวนเงิน 6,600 บาท 16/05/2567 418/งท/30/67/75 แขวงทางหลวงนนทบุรี
24 ซื้อกรองน้ำมันเครื่อง จำนวน 2 ลูกฯละ 800 บาท 15/05/2567 418/งท/30/67/73 แขวงทางหลวงนนทบุรี
25 ซื้อกรองแอร์ จำนวน 1 ลูกฯละ 600 บาท 16/05/2567 418/งท/30/67/74 แขวงทางหลวงนนทบุรี
26 ซื้ออะไหล่รถหมายเลข 44-0228-17-8 และ 44-0226-17-6 เป็นจำนวนเงิน 14,400 บาท 15/05/2567 418/งท/30/67/71 แขวงทางหลวงนนทบุรี
27 ซื้อพัดลมแอร์ จำนวน 1 ชิ้นฯละ 3,600 บาท 16/05/2567 418/งท/30/67/77 แขวงทางหลวงนนทบุรี
28 จ้างซ่อมรถหมายเลข 44-0228-17-8 และ 44-0226-17-6 เป็นจำนวนเงิน 3,400 บาท 15/05/2567 418/งท/-/67/72 แขวงทางหลวงนนทบุรี
29 จ้างซ่อมรถหมายเลข 74-6126-09-5 เป็นจำนวนเงิน 45,977.90 บาท 16/05/2567 418/งท/-/67/76 แขวงทางหลวงนนทบุรี
30 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ 27/05/2567 418/60/67/178 แขวงทางหลวงนนทบุรี
แสดง 16 ถึง 30 จาก 1,378 รายการ