f
title
แขวงทางหลวงนนทบุรี
Nonthaburi Highways District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1156 เครื่องตบดิน Marton รุ่นสปริง All new พร้อมเครื่องยนต์ Marton 6.5 แรง (แรงอัดในการตบ 8-9 ตัน) จำนวน 4 เครื่องๆละ 16,000 บาท 27/07/2564 418/60/64/24 แขวงทางหลวงนนทบุรี
1157 ซื้อไฟกระพริบโซล่าเซล (พร้อมติดตั้ง) จำนวน 3 ชุดๆละ 23,000 บาท 21/07/2564 418/45/64/232 แขวงทางหลวงนนทบุรี
1158 ซื้อโคมไฟ Leon Light (โคมไฟ ฝาชี) จำนวน 6 โคมๆละ 980 บาท 21/07/2564 418/45/64/231 แขวงทางหลวงนนทบุรี
1159 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 21/07/2564 418/60/64/230 แขวงทางหลวงนนทบุรี
1160 ซื้อ smart meeting board จำนวน 1 ชุดๆละ 263,220 บาท 20/07/2564 418/40/64/22 แขวงทางหลวงนนทบุรี
1161 จ้างเหมางานที่พักผู้โดยสารและผู้เดินทาง (รหัสงาน 21550) ในทางหลวงหมายเลข 346 ตอน แยกนพวงศ์-บางเลน ที่กม.34+560 (ด้านซ้ายทาง) 20/07/2564 418/-/64/226 แขวงทางหลวงนนทบุรี
1162 จ้างเหมางานไฟฟ้าแสงสว่าง (รหัสงาน 21431) ในทางหลวงหมายเลข 306 ตอนควบคุม 0102 ตอนแคราย-คลองบ้านใหม่ ระหว่างกม.10+990-กม.11+250 (ด้านขวาทาง) 20/07/2564 418/-/64/227 แขวงทางหลวงนนทบุรี
1163 ซื้อแผ่นสะท้อนแสงสีขาว 36" จำนวน 50 หลาๆละ 1980 บาท 20/07/2564 418/60/64/228 แขวงทางหลวงนนทบุรี
1164 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ 20/07/2564 418/45/64/229 แขวงทางหลวงนนทบุรี
1165 จ้างเหมางานที่พักผู้โดยสาร ในทางหลงหมายเลข 346 ตอน ต่างระดับลาดหลุมแก้ว-แยกนพวงศ์ ที่กม.23+570 (ด้านซ้ายทาง) 15/07/2564 418/-/64/224 แขวงทางหลวงนนทบุรี
1166 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ 16/07/2564 418/45/64/225 แขวงทางหลวงนนทบุรี
1167 จ้างเหมางานรักษาความปลอดภัยอื่นๆ (รหัสงาน 21423) ในทางหลวงหมายเลข 306 ตอนควบคุม 0102 ตอน แคราย-คลองบ้านใหม่ ระหว่าง กม.12+745-กม.13+350 (เป็นช่วงๆ) 14/07/2564 418/-/64/223 แขวงทางหลวงนนทบุรี
1168 ซื้อไฟกระพริบโซล่าเซล (พร้อมติดตั้ง) จำนวน 4 ชุดๆละ 23,000 บาท 14/07/2564 418/45/64/222 แขวงทางหลวงนนทบุรี
1169 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ 14/07/2564 418/60/64/221 แขวงทางหลวงนนทบุรี
1170 จ้างเหมาปรับปรุงอาคารสำนักงาน แขวงทางหลวงนนทบุรี จ.นนทบุรี ในทางหลวงหมายเลข 302 ตอน แยกพงษ์เพชร-สะพานพระนั่งเกล้า ที่กม.11+200 ด้านขวาทาง 14/07/2564 418/-/64/21 แขวงทางหลวงนนทบุรี
แสดง 1,156 ถึง 1,170 จาก 1,274 รายการ