f
title
แขวงทางหลวงนนทบุรี
Nonthaburi Highways District
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 25/12/2563 แขวงทางหลวงนนทบุรี งานสะพานลอยคนเดินข้ามหรือทางลอด (รหัสงาน 31700) บนทางหลวงหมายเลข 302 ตอนควบคุม 0201 ตอน แยกพงษ์เพชร - สะพานพระนั่งเกล้า ตอน 1 ที่กม.4+800 และกม.5+200 ปริมาณงาน 2 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 17/11/2563 แขวงทางหลวงนนทบุรี งานไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 306 ตอนควบคุม 0102 ตอนแคราย - คลองบ้านใหม่ ตอน 2 ที่กม.14+850 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 13/11/2563 แขวงทางหลวงนนทบุรี งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 345 ตอนควบคุม 0100 ตอนบางบัวทอง - บางคูวัด ตอน 1 ระหว่างกม.6+100 - กม.9+400 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 64 ต้น เปลี่ยนแปลงแผน
4 12/11/2563 แขวงทางหลวงนนทบุรี งานไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 306 ตอนควบคุม 0102 ตอนแคราย - คลองบ้านใหม่ ตอน 2 ที่กม.13+900 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 12/11/2563 แขวงทางหลวงนนทบุรี งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 345 ตอนควบคุม 0100 ตอนบางบัวทอง - บางคูวัด ตอน 1 ระหว่างกม.6+100 - กม.9+400 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 64 ต้น เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 12/11/2563 แขวงทางหลวงนนทบุรี งานไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 3215 ตอนควบคุม 0101 ตอนคลองวัดแดง - บางบัวทอง ที่กม.0+600 (แยกบางศรีเมือง) ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 12/11/2563 แขวงทางหลวงนนทบุรี งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 9 ตอนควบคุม 0201 ตอนคลองมหาสวัสดิ์ - คลองบางไผ่ ตอน 3 ระหว่างกม.35+172 - กม.36+272 ปริมาณงาน 12 ต้น เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 10/11/2563 แขวงทางหลวงนนทบุรี งานสะพานลอยคนเดินข้ามหรือทางลอด (รหัสงาน 31700) ทางหลวงหมายเลข 3901 , 3902 ตอนควบคุม 0202 ตอน คลองบางไผ่ - คลองบางหลวง ที่กม.44+742 และกม.45+970 ปริมาณงาน 3 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 10/11/2563 แขวงทางหลวงนนทบุรี งานก่อสร้างที่พักริมทาง (รหัสงาน 28006) ในทางหลวงหมายเลข 346 ตอนควบคุม 0202 ตอนแยกนพวงศ์ - บางเลน ระหว่าง กม.38+550 - กม.39+025 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง ยกเลิกแผน
10 10/11/2563 แขวงทางหลวงนนทบุรี งานก่อสร้างที่พักริมทาง (รหัสงาน 28006) ในทางหลวงหมายเลข 346 ตอนควบคุม 0202 ตอนแยกนพวงศ์ - บางเลน ระหว่าง กม.38+550 - กม.39+025 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 71 รายการ