f
title
แขวงทางหลวงนนทบุรี
Nonthaburi Highways District
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 09/10/2563 แขวงทางหลวงนนทบุรี งานเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 306 ตอนควบคุม 0101 ตอนพระราม 7 - แคราย ระหว่างกม.3+934 - กม.5+800 ปริมาณงาน 12,000 เมตร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 09/10/2563 แขวงทางหลวงนนทบุรี งานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0100 ตอนปากเกร็ด - คลองประปา ที่กม.3+500 (สะพานข้ามแยกเมืองทอง) ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 09/10/2563 แขวงทางหลวงนนทบุรี งานเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 302 ตอนควบคุม 0201 ตอนแยกพงษ์เพชร - สะพานพระนั่งเกล้า ระหว่างกม.7+400 - กม.9+400 ปริมาณงาน 22,000 เมตร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 21/08/2563 แขวงทางหลวงนนทบุรี งานสะพาน (รหัสงาน 21321) ในทางหลวงหมายเลข 3901 ตอนควบคุม 0202 ตอน คลองบางไผ่ – คลองบางหลวง ที่ กม.47+250 (สะพานข้ามคลองลำรี) ปริมาณงาน 1 แห่ง ยกเลิกแผน
5 21/08/2563 แขวงทางหลวงนนทบุรี งานสะพาน (รหัสงาน 21321) ในทางหลวงหมายเลข 3901 ตอนควบคุม 0202 ตอน คลองบางไผ่ – คลองบางหลวง ที่ กม.47+250 (สะพานข้ามคลองลำรี) ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 20/08/2563 แขวงทางหลวงนนทบุรี งานสะพาน (รหัสงาน 21321) ในทางหลวงหมายเลข 3901 ตอนควบคุม 0202 ตอน คลองบางไผ่ – คลองบางหลวง ที่ กม.47+250 (สะพานข้ามคลองลำรี) ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 20/08/2563 แขวงทางหลวงนนทบุรี งานสะพานลอยคนเดินข้ามหรือทางลอด (รหัสงาน 21324) ในทางหลวงหมายเลข 9 ตอนคลองมหาสวัสดิ์ - คลองบางไผ่ ที่ กม.36+964 (หน้าโรงพยาบาลบางใหญ่) ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 10/06/2563 แขวงทางหลวงนนทบุรี งานโครงการแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 306 ตอนแคราย - คลองบ้านใหม่ ระหว่าง กม.7+920 - กม.8+800 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 09/04/2563 แขวงทางหลวงนนทบุรี งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร (รหัสงาน 31430) บนทางหลวงหมายเลข 302 ตอนควบคุม 0202 ตอน สะพานพระนั่งเกล้า - ต่างระดับบางใหญ่ ตอน 1 ที่ กม.13+443 (แยกไทรม้า) ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 07/04/2563 แขวงทางหลวงนนทบุรี งานราวกันอันตราย (รหัสงาน 31500) บนทางหลวงหมายเลข 340 ตอนควบคุม 0100 ตอน บางบัวทอง – ลาดบัวหลวง ตอน 5 ระหว่าง กม.18+124 - กม.19+480 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1,356 ตร.ม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 57 รายการ