f
title
แขวงทางหลวงนนทบุรี
Nonthaburi Highways District
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 26/04/2565 แขวงทางหลวงนนทบุรี งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 9 ตอนควบคุม 0202 ตอนคลองบางไผ่ – คลองบางหลวง ระหว่างกม.52+500 - กม.55+300 ปริมาณงาน 31 ต้น เปลี่ยนแปลงแผน
2 26/04/2565 แขวงทางหลวงนนทบุรี งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 9 ตอนควบคุม 0202 ตอนคลองบางไผ่ – คลองบางหลวง ระหว่างกม.52+500 - กม.55+300 ปริมาณงาน 31 ต้น เปลี่ยนแปลงแผน
3 21/03/2565 แขวงทางหลวงนนทบุรี งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 9 ตอนควบคุม 0202 ตอนคลองบางไผ่ – คลองบางหลวง ระหว่างกม.52+500 - กม.55+300 ปริมาณงาน 31 ต้น เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 17/02/2565 แขวงทางหลวงนนทบุรี งานปรับปรุงและพัฒนาระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนปากเกร็ด - คลองประปา ระหว่างกม.0+000 - กม.5+651 ปริมาณงาน 1 แห่ง เปลี่ยนแปลงแผน
5 17/02/2565 แขวงทางหลวงนนทบุรี โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 9 ตอนควบคุม 0201 ตอนคลองมหาสวัสดิ์ - คลองบางไผ่ ที่กม.40+072 (บริเวณทางแยกต่างระดับบางใหญ่) ปริมาณงาน 1 แห่ง เปลี่ยนแปลงแผน
6 17/02/2565 แขวงทางหลวงนนทบุรี โครงการปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 306 ตอนแคราย - คลองบ้านใหม่ ระหว่างกม.7+500 - กม.8+000 (รวมบริเวณทางแยกแคราย) ปริมาณงาน 1 แห่ง เปลี่ยนแปลงแผน
7 17/02/2565 แขวงทางหลวงนนทบุรี โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 9 ตอนควบคุม 0201 ตอนคลองมหาสวัสดิ์ - คลองบางไผ่ ที่กม.40+072 (บริเวณทางแยกต่างระดับบางใหญ่) ปริมาณงาน 1 แห่ง เปลี่ยนแปลงแผน
8 17/02/2565 แขวงทางหลวงนนทบุรี โครงการปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 306 ตอนแคราย - คลองบ้านใหม่ ระหว่างกม.7+500 - กม.8+000 (รวมบริเวณทางแยกแคราย) ปริมาณงาน 1 แห่ง เปลี่ยนแปลงแผน
9 17/02/2565 แขวงทางหลวงนนทบุรี งานปรับปรุงและพัฒนาระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนปากเกร็ด - คลองประปา ระหว่างกม.0+000 - กม.5+651 ปริมาณงาน 1 แห่ง เปลี่ยนแปลงแผน
10 11/02/2565 แขวงทางหลวงนนทบุรี งานปรับปรุงและพัฒนาระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนปากเกร็ด - คลองประปา ระหว่างกม.0+000 - กม.5+651 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 124 รายการ