f
title
แขวงทางหลวงนนทบุรี
Nonthaburi Highways District
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 03/04/2567 แขวงทางหลวงนนทบุรี กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2567 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3215 ตอนควบคุม 0101 ตอนคลองวัดแดง - บางบัวทอง ระหว่างกม.0+000 - กม.3+600 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 40,960 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 03/04/2567 แขวงทางหลวงนนทบุรี กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2567 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 9 ตอนควบคุม 0202 ตอนคลองบางไผ่ - คลองบางหลวง ตอน 1 ระหว่างกม.43+100 - กม.45+080 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 28,800 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 03/04/2567 แขวงทางหลวงนนทบุรี กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2567 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 9 ตอนควบคุม 0202 ตอนคลองบางไผ่ - คลองบางหลวง ตอน 2 ระหว่างกม.43+100 - กม.44+940 (ด้่านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 26,700 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 03/04/2567 แขวงทางหลวงนนทบุรี กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2567 รหัสงาน 24200 งานบูรณะทางผิวคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 340 ตอนควบคุม 0100 ตอนบางบัวทอง - ลาดบัวหลวง ตอน 4 ระหว่างกม.18+000 - กม.19+555 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 10,885 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 03/04/2567 แขวงทางหลวงนนทบุรี กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2567 รหัสงาน 23200 งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 9 ตอนควบคุม 0201 ตอนคลองมหาสวัสดิ์ - คลองบางไผ่ ตอน 1 ระหว่างกม.32+200 - กม.34+200 (ด้านซ้ายทาง) (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 27,720 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 03/04/2567 แขวงทางหลวงนนทบุรี กิจกรรมบำรุงรักษาสะพาน ปี 2567 รหัสงาน 29000 งานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 9 ตอนควบคุม 0201 ตอนคลองมหาสวัสดิ์ - คลองบางไผ่ ตอน 1 ที่กม.33+021 (คลองขื่อขวาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 03/04/2567 แขวงทางหลวงนนทบุรี กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2567 รหัสงาน 23300 งานซ่อมทางผิวคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 346 ตอนควบคุม 0202 ตอนแยกนพวงศ์ - บางเลน ระหว่างกม.38+000 - กม.42+000 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 10,535 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 01/04/2567 แขวงทางหลวงนนทบุรี กิจกรรมบำรุงรักษาสะพาน บนทางหลวงหมายเลข 302 ตอนควบคุม 0201 ตอน แยกพงษ์เพชร – สะพานพระนั่งเกล้า ตอน 1 ที่กม.7+753 (เกือกม้าหมู่บ้านอินโด) ปริมาณงาน 1 แห่ง เปลี่ยนแปลงแผน
9 01/04/2567 แขวงทางหลวงนนทบุรี กิจกรรมบำรุงรักษาสะพาน ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2567 รหัสงาน 29000 งานกิจกรรมบำรุงรักษาสะพาน บนทางหลวงหมายเลข 9 ตอนควบคุม 0202 ตอน คลองบางไผ่ – คลองบางหลวง ที่กม.47+100 (คลองลำรี) (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง เปลี่ยนแปลงแผน
10 29/03/2567 แขวงทางหลวงนนทบุรี กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2567 รหัสงาน 26200 งานแก้ไขและป้องกันน้ำกัดเซาะ บนทางหลวงหมายเลข 340 ตอนควบคุม 0100 ตอน บางบัวทอง – ลาดบัวหลวง ตอน 3 ที่กม.16+000 (คลองลากฆ้อน) , กม.21+300 (คลองขุนศรี) (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 2 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 205 รายการ