f
title
แขวงทางหลวงนนทบุรี
Nonthaburi Highways District
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 04/08/2566 แขวงทางหลวงนนทบุรี งานเครื่องหมายนำทาง (รหัสงาน 31300) ทางหลวงหมายเลข 346 ตอนควบคุม 0202 ตอนแยกนพวงศ์ - บางเลน ระหว่างกม.33+700 - กม.42+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง (2,076 EACH.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 07/07/2566 แขวงทางหลวงนนทบุรี งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง (รหัสงาน 31100) ทางหลวงหมายเลข 306 ตอนควบคุม 0101 ตอนพระราม 7 - แคราย ระหว่างกม.2+270 - กม.3+934 ปริมาณงาน 1,299 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 10/03/2566 แขวงทางหลวงนนทบุรี ก่อสร้างทางคู่ขนานทางหลวง 345 บางบัวทอง - บางคูวัด ตำบลลำโพ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ระยะทาง 1.100 กิโลเมตร กว้าง 7.00 เมตร หนา 0.05 เมตร พร้อมระบบระบายน้ำข้างทางและบ่อพักพร้อมช่องรับน้ำ 1 สายทาง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 23/12/2565 แขวงทางหลวงนนทบุรี งานเครื่องหมายนำทาง (รหัสงาน 31300) ทางหลวงหมายเลข 9 ตอนควบคุม 0202 ตอนคลองบางไผ่ - คลองบางหลวง ที่กม.47+842 (ต่าระดับบางบัวทอง) ปริมาณงาน 1,000 EACH. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 09/11/2565 แขวงทางหลวงนนทบุรี งานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม และเกาะแบ่งถนน ในทางหลวงหมายเลข 3215 ตอนควบคุม 0102 ตอนบางบัวทอง - ไทรน้อย ระหว่างกม.24+445 - กม.25+900 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง เปลี่ยนแปลงแผน
6 08/11/2565 แขวงทางหลวงนนทบุรี ปรับปรุงผิวทางหลวง งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง งานติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดดภัย และติดตั้งปรับปรุงระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3212 ตอนบางบัวทอง - ไทรน้อย (เป็นช่วงๆ) ระหว่างกม.13+700 - กม.14+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 08/11/2565 แขวงทางหลวงนนทบุรี ปรับปรุงผิวทางหลวง งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง งานติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดดภัย และติดตั้งปรับปรุงระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 302 ระหว่าง3+860 - 12+690 และทางหลวงหมายเลข 306 ระหว่าง12+745 - 13+350 (อุโมงค์ปากเกร็ด) (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 04/11/2565 แขวงทางหลวงนนทบุรี งานเครื่องหมายนำทาง (รหัสงาน 31300) ทางหลวงหมายเลข 9 ตอนควบคุม 0201 ตอนคลองมหาสวัสดิ์ - คลองบางไผ่ ระหว่างกม.31+872 - กม.39+000 ปริมาณงาน 2,080 EACH เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 25/10/2565 แขวงทางหลวงนนทบุรี โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการระบายน้ำบนถนนสายหลัก ทางหลวงหมายเลข 302 ตอนควบคุม 0202 ตอนสะพานพระนั่งเกล้า - ต่างระดับบางใหญ่ ระหว่างกม.11+704 - กม.13+080 (ช่วงแม่เจ้าพระยา - คลองบางรักใหญ่) ปริมาณงาน 1 แห่ง เปลี่ยนแปลงแผน
10 25/10/2565 แขวงทางหลวงนนทบุรี พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตของคนทั้งมวล ประจำปี 2566 โครงการแก้ไขและป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ทางหลวงหมายเลข 346 ตอนควบคุม 0202 ตอน แยกนพวงศ์ - บางเลน ระหว่างกม.32+700 - กม.38+090 ปริมาณงาน 1 แห่ง เปลี่ยนแปลงแผน
แสดง 1 ถึง 10 จาก 161 รายการ