f
title
แขวงทางหลวงนนทบุรี
Nonthaburi Highways District
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงนนทบุรี
ปีงบประมาณ 2564
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P63110020583
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง งานก่อสร้างที่พักริมทาง (รหัสงาน 28006) ในทางหลวงหมายเลข 346 ตอนควบคุม 0202 ตอนแยกนพวงศ์ - บางเลน ระหว่าง กม.38+550 - กม.39+025 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 8,300,000.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 10/11/2563
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 11/2563
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ