f
title
แขวงทางหลวงนนทบุรี
Nonthaburi Highways District
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงนนทบุรี
ปีงบประมาณ 2566
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P65090055766
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการระบายน้ำบนถนนสายหลัก ทางหลวงหมายเลข 302 ตอนควบคุม 0202 ตอนสะพานพระนั่งเกล้า - ต่างระดับบางใหญ่ ระหว่างกม.11+704 - กม.13+080 (ช่วงแม่เจ้าพระยา - คลองบางรักใหญ่) ปริมาณงาน 1 แห่ง
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 8,470,000.00 บาท
สถานะ เปลี่ยนแปลงแผน
วันที่ประกาศ 25/10/2565
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 11/2565
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ