f
title
แขวงทางหลวงนนทบุรี
Nonthaburi Highways District
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงนนทบุรี
ปีงบประมาณ 2566
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P65110016925
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงผิวทางหลวง งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง งานติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดดภัย และติดตั้งปรับปรุงระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3212 ตอนบางบัวทอง - ไทรน้อย (เป็นช่วงๆ) ระหว่างกม.13+700 - กม.14+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 4,713,000.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 08/11/2565
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 12/2565
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ