f
title
แขวงทางหลวงนนทบุรี
Nonthaburi Highways District
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงนนทบุรี
ปีงบประมาณ 2566
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P66030012682
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างทางคู่ขนานทางหลวง 345 บางบัวทอง - บางคูวัด ตำบลลำโพ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ระยะทาง 1.100 กิโลเมตร กว้าง 7.00 เมตร หนา 0.05 เมตร พร้อมระบบระบายน้ำข้างทางและบ่อพักพร้อมช่องรับน้ำ 1 สายทาง
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 49,660,000.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 10/03/2566
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 03/2566
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ