f
title
แขวงทางหลวงนนทบุรี
Nonthaburi Highways District
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
151 16/08/2562 แขวงทางหลวงนนทบุรี งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง (รหัสงาน 26300 เพิ่มเติม) ในทางหลวงหมายเลข 302 ตอนสะพานพระนั่งเกล้า - ต่างระดับบางใหญ่ ระหว่าง กม.17+100 – กม.18+800 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
152 16/08/2562 แขวงทางหลวงนนทบุรี งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง (รหัสงาน 26300 เพิ่มเติม) ในทางหลวงหมายเลข 302 ตอนแยกพงษ์เพชร - สะพานพระนั่งเกล้า ระหว่าง กม.4+196 - กม.5+100 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
153 16/08/2562 แขวงทางหลวงนนทบุรี งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง (รหัสงาน 26300 เพิ่มเติม) ในทางหลวงหมายเลข 306 ตอนแคราย - คลองบ้านใหม่ ระหว่าง กม.14+400 - กม.17+563 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
154 16/08/2562 แขวงทางหลวงนนทบุรี งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง (รหัสงาน 26300 เพิ่มเติม) ในทางหลวงหมายเลข 3902 ตอน คลองมหาสวัสดิ์ - คลองบางไผ่ ระหว่าง กม.40+500 - กม.41+304 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
155 01/05/2562 แขวงทางหลวงนนทบุรี ทำงานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 302 ตอนควบคุม 0202 ตอน สะพานพระนั่งเกล้า – ต่างระดับบางใหญ่ ตอน 1 ระหว่าง กม.11+704 – กม.18+700 (เป็นแห่ง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 224 ตร.ม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
156 02/04/2562 แขวงทางหลวงนนทบุรี งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 9 ตอนควบคุม 0202 ตอนคลองบางไผ่ – คลองบางหลวง ระหว่าง กม.45+278 – กม.45+978 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 7 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
157 29/03/2562 แขวงทางหลวงนนทบุรี ทำงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 346 ตอนควบคุม 0201 ตอนต่างระดับลาดหลุมแก้ว – แยกนพวงศ์ ระหว่าง กม.20+480 – กม.24+000 และกม.25+850 – กม.28+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 3,750 ตร.ม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
158 29/03/2562 แขวงทางหลวงนนทบุรี ทำงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 346 ตอนควบคุม 0201 , 0202 ตอนต่างระดับลาดหลุมแก้ว – แยกนพวงศ์ - บางเลน ระหว่าง กม.28+500 – กม.35+200 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 5,180 ตร.ม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
159 29/03/2562 แขวงทางหลวงนนทบุรี ทำงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 340 ตอนควบคุม 0101 ตอน บางบัวทอง - ลาดบัวหลวง ระหว่าง กม.7+500 – กม.8+400 , กม.23+600 – กม.25+300 และกม.27+500 – กม.28+441 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 3,000 ตร.ม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
160 22/03/2562 แขวงทางหลวงนนทบุรี งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 3215 ตอนควบคุม 0102 ตอน บางบัวทอง - ไทรน้อย ระหว่าง กม.16+797 – กม.17+472 ปริมาณงาน 1 แห่ง (6,080 ตร.ม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 151 ถึง 160 จาก 161 รายการ