f
title
แขวงทางหลวงนนทบุรี
Nonthaburi Highways District
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
71 30/11/2564 แขวงทางหลวงนนทบุรี งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร (รหัสงาน 31430) ทางหลวงหมายเลข 346 ตอนควบคุม 0201 ตอนต่างระดับลาดหลุมแก้ว - แยกนพวงศ์ ตอน 3 ระหว่างกม.20+850 - กม.25+270 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง ( 43 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
72 30/11/2564 แขวงทางหลวงนนทบุรี งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร (รหัสงาน 31430) ทางหลวงหมายเลข 346 ตอนควบคุม 0201 ตอนต่างระดับลาดหลุมแก้ว - แยกนพวงศ์ ตอน 5 ระหว่างกม.27+200 - กม.28+450 ปริมาณงาน 1 แห่ง (72 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
73 26/11/2564 แขวงทางหลวงนนทบุรี งานเสริมผิวแอสฟัลต์ (รหัสงาน 22200) ทางหลวงหมายเลข 307 ตอนควบคุม 0101 ตอนแยกสวนสมเด็จ - สะพานนนทบุรี ระหว่างกม.0+000 - กม.0+942 ปริมาณงาน 21,595 ตร.ม. ยกเลิกแผน
74 26/11/2564 แขวงทางหลวงนนทบุรี งานเสริมผิวแอสฟัลต์ (รหัสงาน 22200) ทางหลวงหมายเลข 307 ตอนควบคุม 0101 ตอนแยกสวนสมเด็จ - สะพานนนทบุรี ระหว่างกม.0+000 - กม.0+942 ปริมาณงาน 24,430 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
75 23/11/2564 แขวงทางหลวงนนทบุรี งานบำรุงรักษาสะพาน (รหัสงาน 29100) ทางหลวงหมายเลข 340 ตอนควบคุม 0100 ตอนบางบัวทอง - ลาดบัวหลวง ตอน 2 ที่กม.14+429 (คลองลัดยายแดง) และกม.15+945 (คลองลากฆ้อน) ปริมาณงาน 2 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
76 23/11/2564 แขวงทางหลวงนนทบุรี งานซ่อมทางผิวคอนกรีต (รหัสงาน 23400) ทางหลวงหมายเลข 3901 , 3902 ตอนควบคุม 0201 ตอนคลองมหาสวัสดิ์ - คลองบางไผ่ ระหว่างกม.36+300 - กม.41+811 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1,850 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
77 23/11/2564 แขวงทางหลวงนนทบุรี งานเสริมผิวแอสฟัลต์ (รหัสงาน 22200) ทางหลวงหมายเลข 345 ตอนควบคุม 0100 ตอนบางบัวทอง - บางคูวัด ตอน 2 ระหว่างกม.9+300 - กม.10+200 (ซ้ายทางเป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 13,000 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
78 23/11/2564 แขวงทางหลวงนนทบุรี งานบำรุงรักษาสะพาน (รหัสงาน 29100) ทางหลวงหมายเลข 340 ตอนควบคุม 0100 ตอนบางบัวทอง - ลาดบัวหลวง ตอน 3 ที่กม.6+687 (คลองเจ๊ก) ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
79 23/11/2564 แขวงทางหลวงนนทบุรี งานบำรุงรักษาสะพาน (รหัสงาน 29100) ทางหลวงหมายเลข 340 ตอนควบคุม 0100 ตอนบางบัวทอง - ลาดบัวหลวง ตอน 1 ที่กม.21+485 คลองขุนศรี (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
80 23/11/2564 แขวงทางหลวงนนทบุรี งานเสริมผิวแอสฟัลต์ (รหัสงาน 22200) ทางหลวงหมายเลข 307 ตอนควบคุม 0101 ตอนแยกสวนสมเด็จ - สะพานนนทบุรี ระหว่างกม.0+000 - กม.0+942 ปริมาณงาน 21,595 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 71 ถึง 80 จาก 161 รายการ