f
title
แขวงทางหลวงนนทบุรี
Nonthaburi Highways District
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
41 24/03/2563 แขวงทางหลวงนนทบุรี งานกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรบนทางหลวงอาเซียน บนทางหลวงหมายเลข 9 ตอนควบคุม 0201 ตอนคลองมหาสวัสดิ์ - คลองบางไผ่ ระหว่างกม.33+000 - กม.42+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 219 ตร.ม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
42 23/03/2563 แขวงทางหลวงนนทบุรี งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข 3901 ตอนควบคุม 0201 ตอนคลองมหาสวัสดิ์ - คลองบางไผ่ ระหว่างกม.31+872 - กม.40+577 และบนทางหลวงหมายเลข 3901 ตอนควบคุม 0202 ตอนคลองบางไผ่ - คลองบางหลวง ระหว่างกม.43+031 - กม.44+450 ปริมาณงาน 1 แห เปลี่ยนแปลงแผน
43 16/03/2563 แขวงทางหลวงนนทบุรี งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง บนทางหลวงหมายเลข 302 ตอนควบคุม 0201 ตอนแยกพงษ์เพชร - สะพานพระนั่งเกล้า ตอน 1 ที่กม.11+300 (จุดกลับรถใต้สะพานพระนั่งเกล้า) ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
44 10/03/2563 แขวงทางหลวงนนทบุรี งานเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต (รหัสงาน 22400) ในทางหลวงหมายเลข 306 ตอนควบคุม 0101 ตอน พระราม 7 - แคราย ตอน 1 ระหว่าง กม.1+490 - กม.3+934 ปริมาณงาน 24,660 เมตร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
45 10/03/2563 แขวงทางหลวงนนทบุรี งานเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต บนทางหลวงหมายเลข 302 ตอนควบคุม 0201 ตอนแยกพงษ์เพชร - สะพานพระนั่งเกล้า ตอน 1 ระหว่างกม.3+762 - กม.6+300 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 19,490 เมตร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
46 10/03/2563 แขวงทางหลวงนนทบุรี งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร บนทางหลวงหมายเลข 346 ตอนควบคุม 0202 ตอนต่างระดับลาดหลุมแล้ว - แยกนพวงศ์ ตอน 3 ที่กม.35+930 (แยกไทรน้อย) ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
47 10/03/2563 แขวงทางหลวงนนทบุรี งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 346 ตอนควบคุม 0201 ตอน ต่างระดับลาดหลุมแก้ว - แยกนพวงศ์ ตอน 3 ระหว่างกม.28+447 - กม.28+972 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 32 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
48 10/03/2563 แขวงทางหลวงนนทบุรี งานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 340 ตอนควบคุม 0100 ตอนบางบัวทอง - ลาดบัวหลวง ตอน 7 ระหว่างกม.26+270 - กม.27+026 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 756 เมตร) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
49 10/03/2563 แขวงทางหลวงนนทบุรี งานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 340 ตอนควบคุม 0100 ตอนบางบัวทอง - ลาดบัวหลวง ตอน 4 ระหว่างกม.23+448 - กม.24+340 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 892 เมตร) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
50 10/03/2563 แขวงทางหลวงนนทบุรี งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข 3901 ตอนควบคุม 0201 ตอนคลองมหาสวัสดิ์ - คลองบางไผ่ ระหว่างกม.31+872 - กม.40+577 และบนทางหลวงหมายเลข 3901 ตอนควบคุม 0202 ตอนคลองบางไผ่ - คลองบางหลวง ระหว่างกม.43+031 - กม.44+450 ปริมาณงาน 1 แห เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 41 ถึง 50 จาก 71 รายการ