f
title
แขวงทางหลวงนนทบุรี
Nonthaburi Highways District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
106 แขวงทางหลวงนนทบุรี ซื้อเสื้อกรองโซล่า จำนวน 1 ชุดฯละ 5,000 บาท 04/03/2567 5,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
107 แขวงทางหลวงนนทบุรี จ้างซ่อมเปลี่ยนชุดคลัทช์ รถหมายเลข 44-9344-14-3 จำนวน 1 04/03/2567 17,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
108 แขวงทางหลวงนนทบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 19/03/2567 93,100.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
109 แขวงทางหลวงนนทบุรี จ้างเหมาซ่อมงานอุบัติเหตุ ในทางหลวงหมายเลข 340 14/03/2567 39,790.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
110 แขวงทางหลวงนนทบุรี ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ 15/03/2567 257,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
111 แขวงทางหลวงนนทบุรี ซื้อหลักล้มลุก(พร้อมติดตั้ง) 14/03/2567 407,400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
112 แขวงทางหลวงนนทบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 13/03/2567 16,180.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
113 แขวงทางหลวงนนทบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 12/03/2567 14,160.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
114 แขวงทางหลวงนนทบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 12/03/2567 20,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
115 แขวงทางหลวงนนทบุรี จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ 12/03/2567 1,391.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
116 แขวงทางหลวงนนทบุรี ซื้อไฟไซเรน LED 12V 4 ช่อง จำนวน 1 ชุดฯละ 4,200 บาท 20/02/2567 4,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
117 แขวงทางหลวงนนทบุรี ซื้อมือจับประตูข้างซ้าย จำนวน 1 ชุดฯละ 1,200 บาท 20/02/2567 1,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
118 แขวงทางหลวงนนทบุรี ซื้อไส้กรองชนิดต่างๆ จำนวน 3 รายการ 20/02/2567 3,250.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
119 แขวงทางหลวงนนทบุรี ซื้ออะไหล่ของเครื่องตัดหญ้า จำนวน 2 รายการ เป็นจำนวนเงิน 5,100 บาท 20/02/2567 5,100.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
120 แขวงทางหลวงนนทบุรี ซื้ออะไหล่ของเครื่องตัดหญ้า จำนวน 2 รายการ เป็นจำนวนเงิน 4,700 บาท 20/02/2567 4,700.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 106 ถึง 120 จาก 1,481 รายการ