f
title
แขวงทางหลวงนนทบุรี
Nonthaburi Highways District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
16 แขวงทางหลวงนนทบุรี งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร (รหัสงาน 31430) บนทางหลวงหมายเลข 346 ตอนควบคุม 0201 ตอนต่างระดับลาดหลุมแก้ว - แยกนพวงศ์ ตอน 1 ระหว่าง กม.20+480 - กม.24+000 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 51 ต้น) 08/05/2563 1,392,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
17 แขวงทางหลวงนนทบุรี งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร (รหัสงาน 31430) บนทางหลวงหมายเลข 346 ตอนควบคุม 0201 ตอนต่างระดับลาดหลุมแก้ว - แยกนพวงศ์ ตอน 1 ระหว่าง กม.20+480 - กม.24+000 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 51 ต้น) 21/04/2563 1,392,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
18 แขวงทางหลวงนนทบุรี งานราวกันอันตราย (รหัสงาน 31500) บนทางหลวงหมายเลข 340 ตอนควบคุม 0100 ตอน บางบัวทอง - ลาดบัวหลวง ตอน 7 ระหว่าง กม.26+270 – กม.27+026 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 756 เมตร) 19/06/2563 1,398,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
19 แขวงทางหลวงนนทบุรี งานไฟฟ้าแสงสว่าง (รหัสงาน 31410) บนทางหลวงหมายเลข 346 ตอนควบคุม 0201 ตอนต่างระดับลาดหลุมแก้ว – แยกนพวงศ์ ตอน 2 ระหว่าง กม.28+997 - กม.29+172 และกม.29+312 – กม.29+627 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 30 ต้น) 05/05/2563 1,483,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
20 แขวงทางหลวงนนทบุรี งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร (รหัสงาน 31430) บนทางหลวงหมายเลข 9 ตอนควบคุม 0201 ตอนคลองมหาสวัสดิ์ - คลองบางไผ่ ตอน 1 ระหว่าง กม.31+872 - กม.35+072 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 33 ต้น) 05/05/2563 3,127,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
21 แขวงทางหลวงนนทบุรี งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร (รหัสงาน 31430) บนทางหลวงหมายเลข 302 ตอนควบคุม 0202 ตอน สะพานพระนั่งเกล้า - ต่างระดับบางใหญ่ ตอน 1 ที่ กม.13+443 (แยกไทรม้า) ปริมาณงาน 1 แห่ง 07/05/2563 1,798,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
22 แขวงทางหลวงนนทบุรี งานราวกันอันตราย (รหัสงาน 31500) บนทางหลวงหมายเลข 340 ตอนควบคุม 0100 ตอน บางบัวทอง - ลาดบัวหลวง ตอน 4 ระหว่าง กม.23+448 – กม.24+340 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 892 เมตร) 08/05/2563 1,650,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
23 แขวงทางหลวงนนทบุรี งานกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรบนทางหลวงอาเซียน (รหัสงาน 33200)บนทางหลวงหมายเลข 9 ตอนควบคุม 0201 ตอนคลองมหาสวัสดิ์ - คลองบางไผ่ ระหว่าง กม.33+000 - กม.42+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง (219 ตร.ม.) 08/05/2563 1,996,250.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
24 แขวงทางหลวงนนทบุรี งานไฟฟ้าแสงสว่าง (รหัสงาน 31410) บนทางหลวงหมายเลข 346 ตอนควบคุม 0201 ตอน ต่างระดับลาดหลุมแก้ว – แยกนพวงศ์ ตอน 3 ระหว่าง กม.28+447 - กม.28+972 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 32 ต้น) 05/05/2563 1,550,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
25 แขวงทางหลวงนนทบุรี งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง (รหัสงาน 31100) บนทางหลวงหมายเลข 302 ตอนควบคุม 0201 ตอน แยกพงษ์เพชร – สะพานพระนั่งเกล้า ตอน 1 ระหว่าง กม.7+600 - กม.11+704 (ทางคู่ขนานด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 2,330 ตร.ม.) 05/05/2563 900,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
26 แขวงทางหลวงนนทบุรี งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร (รหัสงาน 31430) บนทางหลวงหมายเลข 346 ตอนควบคุม 0202 ตอน ต่างระดับลาดหลุมแก้ว - บางเลน ตอน 3 ที่ กม.35+930 (แยกไทรน้อย) ปริมาณงาน 1 แห่ง 07/05/2563 1,730,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
27 แขวงทางหลวงนนทบุรี งานไฟฟ้าแสงสว่าง (รหัสงาน 31410) บนทางหลวงหมายเลข 340 ตอนควบคุม 0100 ตอนบางบัวทอง - ลาดบัวหลวง ตอน 2 ระหว่าง กม.19+700 - กม.20+400 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 40 ต้น) 07/05/2563 1,850,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
28 แขวงทางหลวงนนทบุรี งานเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต (รหัสงาน 22400) บนทางหลวงหมายเลข 301 ตอนควบคุม 0100 ตอน คลองบางเขน - ติวานนท์ ระหว่าง กม.3+378 - กม.5+119 ปริมาณงาน 10,765 เมตร 07/05/2563 939,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
29 แขวงทางหลวงนนทบุรี งานป้ายจราจร (รหัสงาน 31200) บนทางหลวงหมายเลข 340 ตอนควบคุม 0100 ตอน บางบัวทอง - ลาดบัวหลวง ตอน 1 ระหว่าง กม.1+000 - กม.13+000 และกม.18+000 - กม.28+000ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 167 ตร.ม.) 08/05/2563 2,700,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
30 แขวงทางหลวงนนทบุรี งานเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต (รหัสงาน 22400) ในทางหลวงหมายเลข 3901 ตอนควบคุม 0201 ตอน คลองมหาสวัสดิ์ - คลองบางไผ่ ระหว่าง กม.37+787 - กม.41+300 ปริมาณงาน 16,630 เมตร 07/05/2563 1,450,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 16 ถึง 30 จาก 61 รายการ