f
title
แขวงทางหลวงนนทบุรี
Nonthaburi Highways District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
46 แขวงทางหลวงนนทบุรี งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 340 ตอนควบคุม 0100 ตอน บางบัวทอง - ลาดบัวหลวง ตอน 3 ระหว่างกม.21+667 - กม.22+300 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 36 ต้น) 05/05/2563 1,690,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
47 แขวงทางหลวงนนทบุรี งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข 302 ตอนควบคุม 0201 , 0202 ตอน แยกพงษ์เพชร - สะพานพระนั่งเกล้า - ต่างระดับบางใหญ่ ระหว่างกม.9+600 - กม.14+800 (ทางคู่ขนานด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 3,105 ตร.ม.) 17/04/2563 1,199,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
48 แขวงทางหลวงนนทบุรี งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 346 ตอนควบคุม 0201 ตอน ต่างระดับลาดหลุมแก้ว - แยกนพวงศ์ ตอน 3 ระหว่างกม.28+447 - กม.28+972 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 32 ต้น) 24/03/2563 1,550,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
49 แขวงทางหลวงนนทบุรี ทำงานเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต (รหัสงาน 22400) ในทางหลวงหมายเลข 302 ตอนควบคุม 0201 ตอน แยกพงษ์เพชร - สะพานพระนั่งเกล้า ตอน 4 ระหว่าง กม.7+300 - กม.11+704 (ทางคู่ขนาน ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 16,630 เมตร 16/04/2563 1,450,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
50 แขวงทางหลวงนนทบุรี ทำงานเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต (รหัสงาน 22400) บนทางหลวงหมายเลข 302 ตอนควบคุม 0201 ตอน สะพานพระนั่งเกล้า - ต่างระดับบางใหญ่ ระหว่าง กม.3+762 - กม.6+300 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 19,490 เมตร 16/04/2563 1,700,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
51 แขวงทางหลวงนนทบุรี ทำงานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 302 ตอนควบคุม 0202 ตอนสะพานพระนั่งเกล้า - ต่างระดับบางใหญ่ ระหว่าง กม.17+100 - กม.18+800 ปริมาณงาน 1 แห่ง 13/09/2562 4,330,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
52 แขวงทางหลวงนนทบุรี ทำงานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง บนทางหลวงหมายเลข 306 ตอนควบคุม 0102 ตอนแคราย - คลองบ้านใหม่ ระหว่าง กม.14+400 - กม.17+563 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง 20/09/2562 1,714,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
53 แขวงทางหลวงนนทบุรี ทำงานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ในทางหลวงหมายเลข 302 ตอนควบคุม 0201 ตอน แยกพงษ์เพชร - สะพานพระนั่งเกล้า ระหว่าง กม.4+196 - กม.5+100 ปริมาณงาน 1 แห่ง 20/09/2562 980,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
54 แขวงทางหลวงนนทบุรี ทำงานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 302 ตอนควบคุม 0202 ตอน สะพานพระนั่งเกล้า – ต่างระดับบางใหญ่ ตอน 1 ระหว่าง กม.11+704 – กม.18+700 (เป็นแห่ง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 224 ตร.ม.) 10/05/2562 1,850,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
55 แขวงทางหลวงนนทบุรี งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 9 ตอนควบคุม 0202 ตอนคลองบางไผ่ – คลองบางหลวง ระหว่าง กม.45+278 – กม.45+978 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 7 ต้น) 28/05/2562 4,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
56 แขวงทางหลวงนนทบุรี งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข 346 ตอนควบคุม 0201 , 0202 ตอน ต่างระดับลาดหลุมแก้ว - แยกนพวงศ์ - บางเลน ระหว่าง กม.28+800 – กม.35+200 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 5,180 ตร.ม.) 20/06/2562 1,999,480.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
57 แขวงทางหลวงนนทบุรี งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 346 ตอนควบคุม 0201 ตอนต่างระดับลาดหลุมแก้ว – แยกนพวงศ์ ระหว่าง กม.20+480 – กม.24+000 และกม.25+850 – กม.28+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 3,750 ตร.ม.) 20/06/2562 1,447,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
58 แขวงทางหลวงนนทบุรี งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข 340 ตอนควบคุม 0101 ตอน บางบัวทอง - ลาดบัวหลวง ระหว่าง กม.7+500 – กม.8+400 , กม.23+600 - กม.25+300 และกม.27+500 – กม.28+441 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 3,000 ตร.ม.) 17/04/2562 1,158,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
59 แขวงทางหลวงนนทบุรี ทำงานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง (รหัสงาน 32000) ทางหลวงหมายเลข 3215 ตอนควบคุม 0102 ตอน บางบัวทอง - ไทรน้อย ระหว่าง กม.16+797 - กม.17+472 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 6,080 ตร.ม.) 10/05/2562 8,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
60 แขวงทางหลวงนนทบุรี งานซ่อมสะพานและโครงสร้าง (รหัสงาน 23600) ทางหลวงหมายเลข 9 ตอนควบคุม 0201 ตอน คลองมหาสวัสดิ์ – คลองบางไผ่ตอน 2 ที่ กม.40+128 (ต่างระดับบางใหญ่) ปริมาณงาน 1 แห่ง 28/02/2562 1,095,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 46 ถึง 60 จาก 61 รายการ