f
title
แขวงทางหลวงนนทบุรี
Nonthaburi Highways District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
91 แขวงทางหลวงนนทบุรี ซื้อไส้กรองชนิดต่างๆ จำนวน 3 รายการ เป็นจำนวนเงิน 1,820 บาท 21/03/2567 1,820.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
92 แขวงทางหลวงนนทบุรี ซื้อแบตเตอรี่ ขนาด 12V 75AH จำนวน 2 ลูกฯละ 3,200 บาท 19/03/2567 6,400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
93 แขวงทางหลวงนนทบุรี ซื้อไฟไซเรน LED 12V 4 ช่อง จำนวน 1 ชุดฯละ 4,200 บาท 19/03/2567 4,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
94 แขวงทางหลวงนนทบุรี ซื้อสายพานไดชาร์ท จำนวน 1 เส้นฯละ 700 บาท 21/03/2567 700.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
95 แขวงทางหลวงนนทบุรี ซื้อไส้กรองชนิดต่างๆ จำนวน 3 รายการ เป็นจำนวนเงิน 7,875 บาท 20/03/2567 7,875.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
96 แขวงทางหลวงนนทบุรี ซื้อไส้กรองชนิดต่างๆ จำนวน 3 รายการ เป็นจำนวนเงิน 2,960 บาท 21/03/2567 2,960.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
97 แขวงทางหลวงนนทบุรี ซื้อแบตเตอรี่ ขนาด 12V 75AH จำนวน 1 ลูกฯละ 3,600 บาท 20/03/2567 3,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
98 แขวงทางหลวงนนทบุรี ซื้อประตูน้ำพร้อมสิ่งประกอบ 12/03/2567 475,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
99 แขวงทางหลวงนนทบุรี ซื้อน้ำมันเบนซิน 27/03/2567 39,592.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
100 แขวงทางหลวงนนทบุรี ซื้อน้ำมันดีเซล 26/03/2567 268,002.90 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
101 แขวงทางหลวงนนทบุรี ซื้ออะไหล่เครื่องตัดหญ้า จำนวน 4 รายการ เป็นจำนวนเงิน 7,400 บาท 04/03/2567 7,400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
102 แขวงทางหลวงนนทบุรี ซื้อน้ำมันหล่อลื่น API CI-4 15W-40 จำนวน 200 ลิตรฯละ 94 บาท 04/03/2567 18,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
103 แขวงทางหลวงนนทบุรี ซื้ออะไหล่ของเครื่องตัดหญ้า จำนวน 3 รายการ เป็นจำนวนเงิน 6,400 บาท 04/03/2567 6,400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
104 แขวงทางหลวงนนทบุรี ซื้อไส้กรองชนิดต่างๆ จำนวน 3 รายการ เป็นจำนวนเงิน 1,480 บาท 04/03/2567 1,480.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
105 แขวงทางหลวงนนทบุรี ซื้อไส้กรองชนิดต่างๆ จำนวน 3 รายการ เป็นจำนวนเงิน 2,325 บาท 04/03/2567 2,325.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 91 ถึง 105 จาก 1,481 รายการ