f
title
แขวงทางหลวงนนทบุรี
Nonthaburi Highways District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1216 แขวงทางหลวงนนทบุรี ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ 02/07/2564 95,925.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1217 แขวงทางหลวงนนทบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 02/07/2564 93,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1218 แขวงทางหลวงนนทบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ 09/07/2564 99,820.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1219 แขวงทางหลวงนนทบุรี ซื้อแผ่นสะท้อนแสงสีขาว 36" (High Intensity Grade) จำนวน 50 หลาๆละ 1980 บาท 08/07/2564 99,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1220 แขวงทางหลวงนนทบุรี ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 8 รายการ 08/07/2564 97,850.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1221 แขวงทางหลวงนนทบุรี ซื้อไฟกระพริบโซล่าเซล (พร้อมติดตั้ง) จำนวน 1 ชุดๆละ 23,000 บาท 07/07/2564 23,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1222 แขวงทางหลวงนนทบุรี จ้างเหมางานป้ายจราจร (รหัสงาน 21411) ในทางหลวงหมายเลข 340 ตอนควบคุม 0101 ตอน บางบัวทอง-ลาดบัวหลวง ระหว่าง กม.23+200-กม.24+475 (ปริมาณงาน 17 ตร.ม.) 07/07/2564 111,673.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1223 แขวงทางหลวงนนทบุรี จ้างเหมางานรักษาความปลอดภัยอื่นๆ (รหัสงาน 21423) ในทางหลวงหมายเลข 3215 ตอน คลองวัดแดง-บางบัวทอง ระหว่างกม.0+571-กม.0+780 (ปริมาณงาน 1 แห่ง) 08/07/2564 321,630.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1224 แขวงทางหลวงนนทบุรี ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 17 รายการ 07/07/2564 84,140.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1225 แขวงทางหลวงนนทบุรี ซื้อเครื่องปรับอากาศ "เซ็นทรัล" ชนิดแขวนใต้ฝ้าเพดาน รุ่น CFH-32EFN30/CCS-32EFN30 ขนาด 30,000 บีทียู จำนวน 1 ชุดๆละ 37,500 บาท 05/07/2564 37,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1226 แขวงทางหลวงนนทบุรี ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ 05/07/2564 94,100.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1227 แขวงทางหลวงนนทบุรี ซื้อน้ำมันเบนซิน จำนวน 900 ลิตรๆละ 36.99 บาท 02/07/2564 33,291.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1228 แขวงทางหลวงนนทบุรี ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ 01/07/2564 17,920.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1229 แขวงทางหลวงนนทบุรี จ้างเหมาซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ SHARP หมายเลขครุภัณฑ์ 7430-005-00974-61 30/06/2564 17,334.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1230 แขวงทางหลวงนนทบุรี ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตรๆละ 29.76 บาท 01/07/2564 267,840.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1,216 ถึง 1,230 จาก 1,342 รายการ