f
title
แขวงทางหลวงนนทบุรี
Nonthaburi Highways District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1231 แขวงทางหลวงนนทบุรี จ้างเหมาเปลี่ยนอะไหล่เครื่องถ่ายเอกสาร 25/10/2564 8,062.45 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1232 แขวงทางหลวงนนทบุรี ซื้อน้ำมันเบนซิน จำนวน 900 ลิตรๆละ 40.39 บาท 15/10/2564 36,351.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1233 แขวงทางหลวงนนทบุรี ซื้อกระสอบทรายเปล่า จำนวน 1000 ใบๆละ 8 บาท 15/10/2564 8,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1234 แขวงทางหลวงนนทบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ 19/10/2564 35,440.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1235 แขวงทางหลวงนนทบุรี ทรายถม จำนวน 24 คิวๆละ 580 บาท 15/10/2564 13,920.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1236 แขวงทางหลวงนนทบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 14/10/2564 44,280.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1237 แขวงทางหลวงนนทบุรี ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9000 ลิตรๆละ 28.7295 บาท 14/10/2564 258,565.50 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1238 แขวงทางหลวงนนทบุรี งานทางระบายน้ำ (รหัสงาน 21311) ทางหลวงหมายเลข 9 ตอนควบคุม 0201 ตอน คลองมหาสวัสดิ์ - คลองบางไผ่ ระหว่างกม.32+250 - กม.40+500 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 6,350 เมตร 21/09/2564 1,982,323.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1239 แขวงทางหลวงนนทบุรี ซื้อกล่องพลาสติก จำนวน 24 ใบๆละ 370 บาท 30/09/2564 8,880.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1240 แขวงทางหลวงนนทบุรี ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ 28/09/2564 52,980.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1241 แขวงทางหลวงนนทบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 28/09/2564 25,680.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1242 แขวงทางหลวงนนทบุรี ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ 28/09/2564 65,380.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1243 แขวงทางหลวงนนทบุรี ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ 30/09/2564 24,540.45 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1244 แขวงทางหลวงนนทบุรี ซื้อหน้ากากอนามัย จำนวน 300 กล่องๆละ 80 บาท 30/09/2564 24,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1245 แขวงทางหลวงนนทบุรี กระดาษถ่ายเอกสารA4 จำนวน 500 รีมๆละ 102.72 บาท 28/09/2564 51,360.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1,231 ถึง 1,245 จาก 1,481 รายการ