f
title
แขวงทางหลวงนนทบุรี
Nonthaburi Highways District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงนนทบุรี ซื้อแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 20 ตัน 30/11/2566 47,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงนนทบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 29/11/2566 68,900.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงนนทบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 30/11/2566 69,080.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงนนทบุรี จ้างซ่อมสายสลิง ราคา 49,755 บาท จำนวน 1 งาน 16/11/2566 49,755.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงนนทบุรี ซื้อไส้กรองชนิดต่างๆ จำนวน 3 รายการ ราคา 3,150 บาท 13/11/2566 3,150.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงนนทบุรี จ้างเหมางานสิ่งอำนวยความปลอดภัย ในทางหลวงหมายเลข 302 28/11/2566 489,184.12 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงนนทบุรี จ้างเหมางานบำรุงรักษาสิ่งอำนวยความปลอดภัยอื่นๆ ในทางหลวงหมายเลข 304,307 28/11/2566 53,505.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงนนทบุรี จ้างเหมางานสะพาน ในทางหลวงหมายเลข 9 27/11/2566 314,550.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงนนทบุรี จ้างเหมางานไฟฟ้าแสงสว่าง สาย 3901 24/11/2566 175,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงนนทบุรี ซื้ออะไหล่รถหมายเลข 44-0228-17-8 จำนวน 4 รายการ 13/11/2566 11,300.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงนนทบุรี ซื้อไส้กรองชนิดต่างๆ จำนวน 3 รายการ จำนวน 4,450 บาท 13/11/2566 4,450.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงนนทบุรี จ้างซ่อมเปลี่ยนสวิทซ์ไฟ ระบบ EGR จำนวน 1 งาน 13/11/2566 13,161.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงนนทบุรี ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ ราคา 6,566 บาท 13/11/2566 6,566.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงนนทบุรี จ้างซ่อมเปลี่ยนกระบอกยิงลม รถหมายเลข 23-6218-04-6 จำนวน 1 งาน 09/11/2566 4,815.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงนนทบุรี ซื้อไส้กรองชนิดต่างๆ จำนวน 3 รายการ ราคา 1,950 บาท 09/11/2566 1,950.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,233 รายการ