f
title
แขวงทางหลวงนนทบุรี
Nonthaburi Highways District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงนนทบุรี กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง งบประมาณผูกพันประจำปี 2567 - 2568 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ แฟลต 3 ชั้น 20 ครอบครัว แขวงทางหลวงนนทบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง 11/04/2567 14,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงนนทบุรี กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2567 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3215 ตอนควบคุม 0101 ตอนคลองวัดแดง - บางบัวทอง ระหว่างกม.0+000 - กม.3+600 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 40,960 ตร.ม. 11/04/2567 16,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงนนทบุรี กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2567 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 9 ตอนควบคุม 0202 ตอนคลองบางไผ่ - คลองบางหลวง ตอน 2 ระหว่างกม.43+100 - กม.44+940 (ด้่านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 26,700 ตร.ม. 11/04/2567 15,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงนนทบุรี กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2567 รหัสงาน 24200 งานบูรณะทางผิวคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 340 ตอนควบคุม 0100 ตอนบางบัวทอง - ลาดบัวหลวง ตอน 4 ระหว่างกม.18+000 - กม.19+555 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 10,885 ตร.ม. 11/04/2567 20,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงนนทบุรี กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2567 รหัสงาน 23200 งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 9 ตอนควบคุม 0201 ตอนคลองมหาสวัสดิ์ - คลองบางไผ่ ตอน 1 ระหว่างกม.32+200 - กม.34+200 (ด้านซ้ายทาง) (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 27,720 ตร.ม. 11/04/2567 17,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงนนทบุรี กิจกรรมบำรุงรักษาสะพาน ปี 2567 รหัสงาน 29000 งานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 9 ตอนควบคุม 0201 ตอนคลองมหาสวัสดิ์ - คลองบางไผ่ ตอน 1 ที่กม.33+021 (คลองขื่อขวาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง 11/04/2567 15,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงนนทบุรี กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2567 รหัสงาน 23300 งานซ่อมทางผิวคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 346 ตอนควบคุม 0202 ตอนแยกนพวงศ์ - บางเลน ระหว่างกม.38+000 - กม.42+000 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 10,535 ตร.ม. 11/04/2567 20,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงนนทบุรี กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 307 ตอน แยกสวนสมเด็จ - สะพานนนทบุรี ตอน 2 ระหว่างกม.0+000 - กม.0+942 ปริมาณงาน 1 แห่ง 11/04/2567 2,350,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงนนทบุรี กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2567 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 9 ตอนควบคุม 0202 ตอนคลองบางไผ่ - คลองบางหลวง ตอน 1 ระหว่างกม.43+100 - กม.45+080 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 28,800 ตร.ม. 11/04/2567 15,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงนนทบุรี กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานราวกันอันตรายอื่น บนทางหลวงหมายเลข 302 ตอน สะพานพระนั่งเกล้า - ต่างระดับบางใหญ่ ตอน 3 ระหว่างกม.16+060 - กม.16+600 ปริมาณงาน 1 แห่ง 11/04/2567 11,500,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงนนทบุรี กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 20530 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงนนทบุรี จ.นนทบุรี 1 แห่ง 11/04/2567 2,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงนนทบุรี กิจกรรมบำรุงรักษาสะพาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รหัสงาน 29000 งานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 9 ตอนควบคุม 0202 ตอนคลองบางไผ่ - คลองบางหลวง ที่กม.47+100 (คลองลำรี) (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง 10/04/2567 4,500,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงนนทบุรี โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 9 ตอนคลองมหาสวัสดิ์ - คลองบางไผ่ ตอน 3 ระหว่างกม.35+165 - กม.37+070 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 10/04/2567 4,740,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงนนทบุรี กิจกรรมบำรุงรักษาสะพาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รหัสงาน 29000 งานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 9 ตอนควบคุม 0201 ตอนคลองมหาสวัสดิ์ - คลองบางไผ่ ตอน 2 ที่กม.33+908 (คลองบางคูเวียง) (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง 10/04/2567 5,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงนนทบุรี กิจกรรมบำรุงรักษาสะพาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รหัสงาน 29000 งานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 302 ตอนควบคุม 0201 ตอนแยกพงษ์เพชร - สะพานพระนั่งเกล้า ตอน 2 ที่กม.10+025 (เกือกม้าตี๋น้อย) ปริมาณงาน 1 แห่ง 10/04/2567 5,500,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,428 รายการ