f
title
แขวงทางหลวงนนทบุรี
Nonthaburi Highways District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงนนทบุรี ซื้อเสาเหล็ก 4x4x6.00 ม. (หนา 3.2 มม.) จำนวน 30 ต้นๆละ 3250 บาท 18/01/2565 97,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงนนทบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 18/01/2565 96,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงนนทบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 17/01/2565 98,250.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงนนทบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 17/01/2565 99,280.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงนนทบุรี งานทำความสะอาด (รหัสงาน 21570) ในพื้นที่ควบคุมแขวงทางหลวงนนทบุรี (ทางหลวงหมายเลข 9 , 302 , 345 , 3215 ) ปริมาณงาน 2,292,246 ตร.ม. 24/01/2565 3,094,532.10 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงนนทบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 13/01/2565 99,280.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงนนทบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 13/01/2565 27,350.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงนนทบุรี งานบำรุงรักษาสะพาน (รหัสงาน 29100) ทางหลวงหมายเลข 340 ตอนควบคุม 0100 ตอนบางบัวทอง - ลาดบัวหลวง ตอน 3 ที่กม.6+687 (คลองเจ๊ก) ปริมาณงาน 1 แห่ง 19/01/2565 7,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงนนทบุรี งานบำรุงรักษาสะพาน (รหัสงาน 29100) ทางหลวงหมายเลข 340 ตอนควบคุม 0100 ตอนบางบัวทอง - ลาดบัวหลวง ตอน 1 ที่กม.21+485 คลองขุนศรี (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง 21/01/2565 4,200,000.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงนนทบุรี งานบำรุงรักษาสะพาน (รหัสงาน 29100) ทางหลวงหมายเลข 340 ตอนควบคุม 0100 ตอนบางบัวทอง - ลาดบัวหลวง ตอน 2 ที่กม.14+429 (คลองลัดยายแดง) และกม.15+945 (คลองลากฆ้อน) ปริมาณงาน 2 แห่ง 13/01/2565 5,075,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงนนทบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 07/01/2565 86,640.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงนนทบุรี ซื้อวัสดุไฟฟ้า 06/01/2565 91,975.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงนนทบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 05/01/2565 23,900.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงนนทบุรี ซื้อลูกเซอร์กิต 32A จำนวน 30 ตัวๆละ 320 บาท 05/01/2565 9,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงนนทบุรี ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 04/01/2565 24,900.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 345 รายการ