f
title
แขวงทางหลวงนนทบุรี
Nonthaburi Highways District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงนนทบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้าง 24/06/2565 13,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงนนทบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้าง 24/06/2565 99,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงนนทบุรี ซื้อวัสดุอื่นๆ 24/06/2565 6,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงนนทบุรี ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 24/06/2565 16,762.62 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงนนทบุรี ซื้อวัสดุสำนักงาน 23/06/2565 53,440.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงนนทบุรี หมึกวัสดุสำนักงาน 22/06/2565 7,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงนนทบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 21/06/2565 39,384.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงนนทบุรี ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 20/06/2565 91,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงนนทบุรี ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 20/06/2565 95,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงนนทบุรี ซื้อดวงโคมไฟสัญญาณจราจร จำนวน 16 ชุด 17/06/2565 360,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงนนทบุรี จ้างเหมางานไฟฟ้าแสงสว่าง ในทางหลวงหมายเลข 340 20/06/2565 487,004.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงนนทบุรี จ้างเหมางานท่อระบายน้ำ ในทางหลวงหมายเลข 3901 17/06/2565 433,675.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงนนทบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 16/06/2565 196,100.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงนนทบุรี จ้างเหมางานตีเส้นและทำเครื่องหมายจราจร สาย 304 16/06/2565 99,588.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงนนทบุรี ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ 15/06/2565 74,350.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 514 รายการ